“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

“Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde.” (Genesis 9:13 HSV)

Rekening houdende met:
“Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, …”
(1 Corinthiërs 13:9 [en verder] HSV)
en
“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17 HSV)

Wij, Arenda & Herman ervaren steeds meer de vrijheid die de Drie-enige God door Jezus de Christus ons geeft in alle aspecten van het leven.
Wij weten ons onderweg in dit aardse en vaak verharde, lastige, pijnlijke, verdrietige, zorgelijke bestaan. Onderweg naar Gods heerlijke Koninkrijk waarvan wij nu al steeds meer mogen ervaren. En onderweg zijn gaat met vallen en opstaan, fouten maken, leren en delen. Wij zijn nu vreemdelingen. Niets is van ons zelf. Wij willen graag delen van de eenvoud die in Christus is.
“Weten jullie nog wat de slang heeft gedaan? Hij heeft Eva heel sluw overgehaald om God ongehoorzaam te zijn. En ik ben bang dat jullie, net als zij, overgehaald zullen worden om niet meer helemaal trouw te zijn aan Christus.” (2 Corinthiërs 11:3 BasisBijbel)
“Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.” (2 Corinthiërs 11:3 HSV)

Hoe is het om met alleen de regels die wij in de bijbel lezen te leven? Hoe zou het zijn om in alle vrijheid te leven? Hoe vrij zijn wij? Wat doet geld, macht en/of seks met ons? En/of kennis, religie, ons verleden, internet, zorgen, sport, roken, alcohol, drugs, eten/snoepen, (vrijwilligers)werk, hobby, keuzestress, enz. enz.?

Wat valt er veel te zeggen en te schrijven. Liever lezen wij samen met u de bijbel. Daarom stellen wij ons huis open. U bent van harte welkom om met ons uit Gods Woord te lezen, te bidden, te zingen, te bemoedigen en te delen. En vragen stellen kan altijd! Wij hebben niet alle antwoorden. Maar God wel!

Van harte welkom!

Waarom kom-ga.nu? Kijk op KOMGA en nu

Nb. Vind u dat er iets mist of klopt er volgens u iets niet op deze site, laat het ons weten a.u.b.!

Contact ons via de contact pagina