“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Kernwoord teksten

Hieronder treft u de linken aan van de verschillende pagina’s met meerdere teksten m.b.t. één bepaald kernwoord.

Wij geloven in de context van de bijbel (Genesis 1:1 t/m Openbaringen 22:21). Het is naar ons idee dan ook verstandig om meerdere teksten voor en na de vermelde tekst, of beter, het hele hoofdstuk, of nog beter, de hele bijbel te lezen.

Kom

Ga

Nu

Vrijheid

Koninkrijk

Vreemdelingen