“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Doorn in het vlees

Doorn in het vlees

Zo sta ik op een werkdag ‘s morgens klaar om te vertrekken, wil ik wegfietsen en Herman gedag zwaaien, constateer ik dat mijn achterband volledig plat staat!?!
Herman kijkt even mee en vindt al gauw een doorn van een struik of boom recht door mijn buiten en binnenband heen. Tjuus, dat was wel een voltreffer.
Fietsen wordt hem dus deze ochtend niet, zo vertrek ik even later met de auto.
Na een paar uur werken zie ik in de koffiepauze een appje van Herman waarin staat “zal ik met jouw fiets naar je werk komen fietsen en dat we dan een wissel doen van fiets en auto?”
Wow! De band is alweer geplakt en ik kan vanmiddag heerlijk terugfietsen, dank God, wat lief van Herman.

Mijn gedachten dwalen af naar Paulus die in een van zijn brieven schrijft over de doorn in het vlees.
Die ging er niet zo vandoor, terwijl Paulus herhaaldelijk heeft gesmeekt of de Heere de doorn van hem kon wegnemen. Toen zei God tegen hem “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht”.

“En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.”
(2Co 12:7-10, HSV)

In het eerste deel van deze tekst zegt Paulus vanwege alle bijzondere openbaringen die hij heeft gekregen hij zichzelf zou kunnen verhogen. God hád hem op dat gebied namelijk heel veel gegeven, hij heeft zelfs een ontmoeting met Jezus gehad en onwijs veel bijbelboeken geschreven.
Maar weet je welke gevolgen openbaringen kunnen hebben? Ze kunnen ons hoogmoedig maken. God hield zoveel van Paulus, dat Hij hem op een heel ongebruikelijke manier voor hoogmoed heeft bewaard. Hij liet een engel van satan op hem los, die hem van plaats naar plaats achtervolgde. Die veroorzaakte problemen, vervolgingen, pijn en lijden en hield hem daarmee nederig.

Ik vind het niet zo eenvoudig om hier een bemoedigend woord bij te schrijven, aangezien wij allemaal niet zitten te wachten op problemen, vervolging, pijn en lijden. Maar laat mijn gebed voor mijzelf en jou als lezer zo zijn, dat ons verlangen gezamenlijk zal zijn dat God in alles de eer moet krijgen, omdat wij over lijden heenkijken naar het Koninkrijk wat komen zal. Daarin wordt ik vaak bemoedigd door mensen met een chronische ziekte, aandoening, slaapproblemen, lichamelijk of geestelijke beperking, die ondanks dat dit niet van hun weg wordt genomen, God elke dag nog willen loven, omdat Hij goed is en blijft.

Laten we samen daarin van vreugde opspringen (als je niet kunt springen, kun je in je hart een vreugdesprong maken) zoals Habakuk schrijft,

“Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn- ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten. ”
(Hab 3:17-19, HSV)

Ik bid je in alles Zijn troost, kracht en vrede toe die ons menselijke verstand te boven gaat. Zing of luister je mee?

Één reactie

  1. Herman schreef:

    Bij de doorn in het vlees bij Paulus heb ik het gevoel, dat God (wat het ook was) liet bestaan zodat hij steeds weer geattendeerd werd op zijn afhankelijkheid van zijn Hemelse Vader.
    lfs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *