“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Zie ik sterren aan de hemel staan

Zie ik sterren aan de hemel staan

Afgelopen week was het in onze regio schoolvakantie, ik hoop dat u/jij ook een goede (vakantie) week mocht ontvangen. Ik mocht een paar dagen naar Oostenrijk en ben wederom onder de indruk geraakt van Gods almacht o.a. zichtbaar in de imposante bergen en de veelzijdige creaties in Zijn schepping.
Een blog schrijven over bergen waarover veel wordt gesproken in de bijbel zou voor de hand liggend zijn. Deze week heb ik naast skiën ook heerlijk gelezen (o.a. in de trein) en ervoer ik bij het lezen van een prachtig christelijke roman ‘Koorden van liefde (geïnspireerd vanuit het bijbelboek Hosea)van Marianne Grandia, dat het nu de tijd was om een blog te plaatsen die ik anderhalf jaar geleden al geschreven heb.
Op één van de pagina’s waar een personage in het boek zo ver is gezakt dat ze dakloos is geworden en een herinnering kreeg van een lied: ‘hoger dan de blauwe luchten, en de sterretjes van goud. Woont de Vader in de hemel, Die van alle kind’ren houdt’ (pag.86), liet God mij bij het lezen daarvan, in een herinnering weten dat er nog een blog op de bewaar stapel lag om nu te mogen delen:

Tegenwoordig is het mijn goede gewoonte dat ik bij voorkeur heerlijk op de fiets ga naar mijn werk, s ´morgens in de vroegte genieten van het ontwaken van de dag, de landerijen en al zingend fiets ik dan van Bant naar Emmeloord.
Dit keer had ik het lied ´zie ik sterren aan de hemel staan´ op mijn hart, en zong het luid.
Ik heb een hoesje voor mijn mand wat vol staat met sterren, na het lied dwaalden mijn gedachten af naar de geschiedenis van Abram en dat God hem een nageslacht geeft zo veel als de sterren aan de hemel.

“Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abram: Heere HEERE, wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus zal zijn? Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.”
(Genesis 15:1-6, HSV)

“Denk aan Abraham, aan Izak en aan Israël, Uw dienaren, aan wie U bij Uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt: Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en dit hele land waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen.”
(Exodus 32:13, HSV)

“Met zeventig zielen trokken uw vaderen naar Egypte, en nu heeft de HEERE, uw God, u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel.”
(Deuteronomium 10:22, HSV)

Abraham vertrouwde op Gods aanwijzingen en beloften. Door dit vertrouwen werd hij een rechtvaardige. God zegent dit geloofsvertrouwen. Ons vertrouwen op God is iets waarin God zichzelf in ons, Zijn leven tot bloei kan brengen. De oude mens afleggen en het nieuwe aandoen.
Voor Abraham & Sara is er zelfs vernieuwde vruchtbaarheid!

Het duurt niet lang meer dat ik in Emmeloord arriveer, mijn gedachten gaan nu uit naar mijn werk. Weer een dag doorbrengen in het onderwijs, dienend zoals ik dat mag doen als onderwijsassistent.
Kinderen zegenen, zoals God mij ook gezegend heeft samen met de gelovige Abraham.
Niet uit werken (wet), maar uit geloof (genade alleen).

“Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.”
(Galaten 3:6-9, HSV)

Zo mag ik na deze vakantieweek weer aan de slag in het onderwijs en waar ben jij voor geroepen?

Zing of luister je mee?

Één reactie

 1. Herman schreef:

  Mooie overdenking Arenda.
  Wel zag ik, dat je de foto onder het fietsen gemaakt hebt…….
  Wanneer je was gevallen had je ook sterretjes gezien…………

  Men noemt Abraham vaak een inspirerende man en dat was hij ook !
  Toch gaat het over de inspirerende VADER van Abraham, die laat zien, dat we niet
  met menselijke maten en tijden er op kunnen vertrouwen, dat HIJ bepaalt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *