“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

REDDER transport

REDDER transport

´Toeval bestaat niet´ het is een uitspraak waar de bijbel ons mijns inziens antwoord op geeft. Bij God bestaat geen toeval, wij mensen kunnen daar wel zo naar kijken (zie o.a. 1 Samuel 6:9). Een voorbeeld kun je o.a. lezen in Genesis 15:12-14. Zo zie je dat God niets aan het toeval overlaat, Hij wist vanaf de grondlegging van de wereld precies wat er allemaal zou gebeuren met de Israëlieten.
Het is een indrukwekkend stuk waar God duidelijk vanuit Zijn kant een belofte/verbond sluit.  God belooft daar al, dat, ook al zou de familie van Abram nog 400 jaar onderdrukt worden, zijn nageslacht (de kinderen van zijn achterkleinkinderen zie vers 16) zou terugkomen en dit land aan zijn familie wordt terug gegeven. Het is bizar als je goed leest wat God in vers 18 zegt. Het gebied waarvan nu gezegd wordt dat ‘Israël’ is, blijkt nog veel groter te zijn!

Onlangs heb ik het boekje ‘leven wij in de dagen van Noach?’ geschreven door Ds. Dick Langhenkel met de bijbel ernaast uitgelezen. Het is een interessant boekje wat hij (vierde druk 2021, toen nog niet wetende wat Israël nog allemaal te wachten stond..) geschreven heeft voor als je meer inzicht wil hebben op de tijd waarin wij leven.
Een stukje uit zijn boekje wat ik hier wil delen gaat al volgt.

Het huidige volk Israël, zowel de gelovigen als de liberalen, zien in grote meerderheid de stichting van hun staat als een voorteken van de komst van de Messias. Wie je in Israël ook spreekt, binnen of buiten de synagoge, dit staat voor de meeste mensen vast.  Door dit teken zijn in de afgelopen zeventig jaar de neuzen van alle naties in een richting gedraaid: Jeruzalem.
Nergens zijn meer journalisten te vinden dan in deze stad. Elk individu op aarde heeft op dit moment een mening over dit volk en dit land, maar begrijpen zij ook werkelijk wat hier aan de hand is?
Ik denk het niet, want oneerlijke kritiek en grove leugens beheersen de publieke opinie. De media houden bewust onwelgevallige berichten achter en onderstrepen wat in hun straatje past.

Verderop in zijn boek schrijft hij over Els van Diggele, een Nederlandse journaliste die 6 jaar in Israël heeft gewoond en 4 jaar in Palestijnse gebieden. Deze journaliste heeft boeken geschreven o.a. De misleidingsindustrie hoe Nederlandse media ons dagelijks beetnemen (dit boekje heb ik nog niet gelezen, maar ik denk er zeker over om hem ook te gaan lezen).

Ik heb vanaf dat ik begon met blogs schrijven, in relatie tot de bijbel, nog niet eerder zo willen verwijzen naar boeken. Toch heb ik de indruk dat Gods Geest mij dit keer vroeg dit wel te doen.
En ik denk dat dit geen toeval is, maar een aanwijzing naar dat er zoveel meer gaande is dan dat wij beseffen. Het is een geestelijke strijd dat plaatsvind, waarvan er maar een heel graag wil dat we ons zicht kwijtraken op waarheden vanuit de bijbel.

“Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u-na een korte tijd van lijden-toerusten, bevestigen, versterken en funderen.”
(1Pe 5:7-10, HSV)

En weet je wat zo cool is? Niet een, niet twee, maar nu al meerdere keren heb ik gemerkt wanneer ik onderweg was zowel op de fiets als met de auto en ik biddend mijn zorgen deelde aan onze Hemelse Vader er juist op dat moment een vrachtwagen langsreed met koeie letters Redder transport erop.
Voor mij was en is dit een aanwijzing naar Jezus, mijn Redder en Verlosser en durf ik met heel mijn hart te zeggen dat juist op de momenten dat ik dit nodig had het geen toeval was dat deze vrachtwagen langsreed.
Zo bid ik jou/u ook Zijn nabijheid toe, als zorgen je omgeven, richt je op Hem en je zult zien dat er niets toevallig gebeurt!

Één reactie

 1. Herman schreef:

  Lieve Arenda,
  Dank je wel voor je blog.
  In mijn leven is veel duidelijk, dat bij ABBA geen toeval bestaat.
  Wanneer ik het heb over “toevallig” , dan werkt HIJ incognito.
  Wanneer we zouden snappen, hoe HIJ werkt, zouden we als God zijn.

  lfs
  Herman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *