“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Erop uit met de E-Chopper.

Erop uit met de E-Chopper.

Op 16 juni mocht ik stil staan bij mijn geboortedag. Een leerling op school zei: “dus juf, u bestaat écht al 40 jaar?”.
Zaterdag mochten Herman & ik een uitje beleven met een E-chopper. Heerlijk scheuren in Twente onder de rook van Almelo. Tijdens deze tocht dacht ik na over het getal 40 in de bijbel.

Het getal 40 valt mij op in de Bijbel. Nadat Noach met zijn gezin in de ark was regende het 40 dagen en 40 nachten.
En er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten.”
(Genesis 7:12, HSV)

Mozes blijft 40 dagen op de berg waar hij de tien geboden kreeg van God.
Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg.”
(Exodus 24:18, HSV)

En Mozes zwierf 40 jaar met het volk Israël door de woestijn.
Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël, en Hij liet hen veertig jaar in de woestijn rondzwerven, totdat de hele generatie die gedaan had wat slecht was in de ogen van de HEERE, omgekomen was.”
(Numeri 32:13, HSV)

De reus Goliath daagt de Israëlieten veertig dagen lang uit voordat David hem uiteindelijk doodt met zijn slinger en steen.
De Filistijn kwam ‘s morgens vroeg en ‘s avonds naar voren. Zo stelde hij zich daar veertig dagen lang op.”
(1Samuël 17:16, HSV)

Jona zegt tegen de inwoners van Nineve dat God over veertig dagen de stad gaat verwoesten.
En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis. Hij predikte en zei: Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd!”
(Jona 3:4, HSV)

Jezus werd 40 dagen verzocht in de woestijn.
“{De verzoeking in de woestijn}
Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger.”
(Mattheüs 4:1-2, HSV)

En het heeft nog 40 dagen geduurd na Zijn opstanding voordat Hij opsteeg naar Zijn Vader.
“Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.”
(Handelingen 1:3 HSV)

Wat zeggen al deze 40 momenten jou (in de bijbel zijn er nog meer te vinden)?
Mij laat het voorbereiding, (ver)wachten en volhouden zien.
Ik ben mijn verjaardag begonnen met het lezen van psalm 40.
En één tekst in het bijzonder raakte mij.

“(6) HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan,
en Uw gedachten, die U over ons hebt.
Men kan ze voor U niet uiteenzetten.
Zou ik ze verkondigen en uitspreken,
dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.”
(Psalmen 40:5, HSV)

God zegene ook jou, welke leeftijd je ook hebt, Hij is erbij!

Één reactie

  1. Herman schreef:

    40 is deelbaar door 2, 4, 5, 8, 10 en 20. Een overvloedig getal heette dat 2000 jaar geleden in de Griekse wiskunde (de som van de delers is groter dan het getal zelf: 2+4+5+8+10+20

    Je bent in ieder geval (minimaal) 40 jaar dichter bij zijn grote glorie !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *