“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Waar het hart vol van is stroomt de mond van over

Waar het hart vol van is stroomt de mond van over

Jezus leeft en houdt van jou, staat er met grote letters op de ene kant van onze auto en op de andere kant een tekst uit het Johannes evangelie. Een prachtige manier om daar waar we rondrijden mensen in aanraking te brengen met de blijde boodschap, redding voor een ieder die gelooft in Hem!
Gelukkig mag ik me al even wedergeboren christen noemen, maar hoe breng ik de grote opdracht die Jezus geeft nu écht in praktijk? Is het rijden in zo’n auto niet heel eenvoudig (afgezien van dat ik geen heilige ben in het verkeer en dit misschien wel handig is met zulke teksten op de auto ?)? Durf ik me ook uit te spreken op plekken waar het geloof in Jezus niet zo vanzelfsprekend is?
Mijn echtgenoot is sinds een tijdje begonnen om op zijn fiets met aanhanger gevuld met de rijkdom van het Evangelie, met niet te vergeten een ruw houten kruis dorpen en steden langs te gaan. Hij is begonnen in Lemmer en is nu ook in Balk geweest.
Ik heb respect voor zijn dappere stap in het geloof, voor wie zich om wil keren uit de duisternis tot het heerlijk Licht wil gaan, juist nu, voor het te laat is. De wereld vraagt zo om een ander geluid.
En eerlijk? Toen ik zag dat zijn plan was om met zo’n kruis de boer op te gaan stond ik er wel met wat gemengde gevoelens tegenover. Is het niet te provocerend?

Na Zijn opstanding zei Jezus tegen de discipelen het volgende,

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.” (Markus 16:15, HSV)

“Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.” (Johannes 20:21, HSV)

Duidelijke taal toch? Als we Jezus kennen en dit lezen, dan kunnen we toch niet blijven consumeren in de kerk, de boodschap voor onszelf houden, bij wijze van spreken, in onze makkelijke stoel met een bakje thee de bijbel blijven lezen? Dan is het zaak dat we opstaan en gaan in Zijn naam!

{De kern van de brief} Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.” (Romeinen 1:16, HSV)

Ik schaam mij niet… en toch vind ik het super spannend om er iets over te zeggen op plekken waar het niet zo vanzelfsprekend is. Mijn hart gaat tekeer en alles in mij voelt dat ik iets wil zeggen over mijn enige hoop in leven en in sterven, maar het komt er niet gemakkelijk uit.

Mijn echtgenoot heeft de afgelopen keren dat hij op zijn standplaats stond de speaker met het gesproken Woord aangezet. Gewoon puur de bijbel. Het doet me zo denken aan volgende tekst:

“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17, HSV)

Als iemand nu nog niet heeft gehoord van het Evangelie, dan moet wel iemand het hem verteld hebben! En wie kan dat dan nu beter doen dan God zelf?

Herman en ik zijn één, één als man & vrouw, maar dank God ook één in Christus. Er komt een dag dat ik graag met hem meega, al is het alleen al om het eens te ervaren om (radicaal) uit te stappen.
Ben je ook bereid om discipelschap in praktijk te brengen? Hoe geef jij daar vorm aan?
Een tekst die mij hier ook in bemoedigd komt uit Romeinen 12. We hebben allemaal verschillende gaven gekregen. Wat gebruik jij om Zijn liefde kenbaar te maken aan de wereld?

“We hebben allemaal van God verschillende gaven gekregen. Voor elke gave geeft God ons zijn hulp. Wie de gave heeft gekregen om te profeteren, heeft die gave gekregen afhankelijk van de hoeveelheid geloof die hij heeft. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te dienen, krijgt Gods hulp om te dienen. Wie de gave heeft gekregen om les te geven in het woord, krijgt Gods hulp om les te geven. Wie de gave heeft gekregen om andere gelovigen aan te moedigen in het geloof, krijgt Gods hulp om dat te doen. Wie de gave heeft gekregen om te geven, krijgt Gods hulp om dat bescheiden te doen. Wie de gave heeft gekregen om leiding te geven, krijgt Gods hulp om daar ook zijn uiterste best in te doen. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat blij te doen.” (Romeinen 12:6-8, BasisBijbel)

2 reacties

 1. Herman Schimmel schreef:

  Toch vreemd …. wanneer iemand rondrijd met reklame voor een bedrijf , is er niemand die dat vreemd vindt. Wanneer je er ” reclame ” op zet vindt men dät vreemd,, terwijl het gaat om de Grote Baas is van alles.

  Gods zegen !!!

 2. Douwe schreef:

  WOW: Mooi jouw vrijmoedigheid Herman
  Laat FRL het maar horen.
  Gods zegen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *