“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Fietsen met God.

Fietsen met God.

Deze zomer mochten Herman en ik op fietsvakantie, we zouden door Nederland fietsen en gaan overnachten bij ´Vrienden op de fiets´. Een nieuw avontuur!
Voor onze spulletjes hebben we een tweedehands fietskar gekocht, al gauw had Herman een idee om daar een bord op te monteren met twee teksten die de mensen aan het denken zouden zetten en getuigen van wie God voor ons is. Op de ene kant ´Oerknal? … dus eerst was er niets en dat is óók nog ontploft?’ en op de andere kant is gedrukt: ‘Mensen denken vaak zwart-wit, maar God is veelkleurig’.

Mijn reactie was dat ik het niet bepaald ergonomisch vind en er niet aan moet denken om zo’n bord op de mountainbike te hebben, wat een windvanger! Tegelijk bleek het ook een zegen te zijn, want bij harde wind was het voor mij een windvanger en dook ik er mooi even achter.
Tevens heeft het ons mooie aanknoopmomenten opgeleverd om over het evangelie te spreken.
Bij onze overnachtingsadressen aan het ontbijt, of tijdens een rustmoment op onze fietsroutes.
God gaf het ons allemaal!

“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!”
(Romeinen 10:14-15, HSV)

We hebben heel wat mooie plekjes in Nederland gezien, onderweg genoten van de natuur, een lekkere lunch of diner en het heerlijke weer. Ik denk dat God bloemen heeft geschapen om kleur in ons leven te geven, ook voor op minder goede dagen. Niet dat we deze hadden op onze vakantie, maar het heeft mijn ogen er wel weer extra voor geopend. God is zo goed!
De ontmoetingen met de mensen op ons gastadres waren stuk voor stuk waardevol.
God gaf het ons allemaal!

“Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.”
(Prediker 3:11-13, HSV)

Toen we Zeewolde in kwamen fietsen begon het iets te sputteren, wat een geniaal moment, juist op het moment dat het begon te regenen zagen we de replica van de Ark van Noach in het water liggen.
Wat had God dat voor ons toepasselijk gemaakt, de sfeer eromheen klopte.
Al weten wij nu dat God beloofd heeft de wereld nooit meer te laten overstromen.

“Zing voor de HEERE, heel de aarde, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidenvolken Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen. Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, en Hij is ontzagwekkend boven alle goden.”
(1Kronieken 16:23-25, HSV)

In Naarden hadden we een overnachtingsadres waar nog een andere reiziger verbleef. Ze zat bij ons aan het ontbijt en we hadden een mooi gesprek van hart tot hart. Toen we afscheid namen van het echtpaar wat ons gastvrij had ontvangen was zij al vetrokken. Ik merkte wat teleurstelling bij mijzelf op, wat had ik haar nog graag een hand gegeven en Gods zegen willen meegeven voor haar vakantie en straks bij terugkomst in haar gezin dat veel zorg en aandacht vraagt. Op de fiets legde ik dit bij God neer. Nog maar net nadat ik klaar was met mijn gebed zag ik haar in de berm staan. Ik meteen in de ankers en het kwam er zonder na te denken spontaan uit “Ik was net voor je aan het bidden en nu zie ik je toch nog! Ik wilde je zo graag bedanken voor de fijne ontmoeting en je een mooie vakantie wensen”.
God gaf het ons allemaal!

“Een woord op het juiste moment gesproken, is als gouden appels in zilveren schalen.”
(Spreuken 25:11, HSV)

Bij thuiskomst hadden we bijna 1000 km op de teller en waren we een enorme ervaring rijker.
En die rijkdom is in Hem, door Hem, en van Zijn genade aan ons gegeven.

“Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht.”
(Handelingen 17:28, HSV)

De wielen van de fietsen deden hun werk, onze benen konden wij als een Gods geschenk rond en rond trappen, maar zonder frame op de fiets konden we er niet op zitten en vooruit gaan.
Laat het frame synoniem staan voor Jezus in ons leven.
En wat zagen we bij terugkomst tot onze verbazing midden in Bant staan? Alleen een frame van een fiets.
Het deed me hier zo aan denken. Mijn gebed was “Heer laat het toch zo zijn dat de mensen U niet aan de kant zetten, dank U voor Uw liefde deze vakantie en dat U de basis bent van ons leven net als het frame van onze fiets. U moet meer worden, maar wij minder. Ik prijs Uw grote naam!”

“Hij moet meer worden, maar ik minder. Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij, en Zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is.”
(Johannes 3:30-33, HSV)

Voor de verandering een filmpje uit het archief, thema gerelateerd.

God geeft het ons allemaal!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *