“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Gebed voor de werkdag.

Gebed voor de werkdag.

In de voorjaarsvakantie kreeg ik de mogelijkheid om weer wat meer te helpen in de verbouw voor ons huis.
Dit keer hebben we samen plafondplaten bevestigd voor in onze slaapkamer.
Ik haalde de plaatjes op en Herman sneed ze op maat, waarop we vervolgens samen de plafondplaat vasthielden en Herman de schroeven erin browsde.
Goed team toch?
Vele momenten ervoer ik dat ik erbij stond te kijken en niet zo nuttig was (ik ben nou eenmaal niet zo goed in passen en meten).
Totdat ik al gauw merkte dat ik van God een bijzondere rol ontving.
Een biddende rol.
Hoe mooi is het om zo’n rol aan te mogen nemen, omdat we mogen werken tot eer van Zijn koninkrijk!?

Het deed me denken aan de tekst uit 2 Thessalonicenzen.
2Thessalonicen 2:17-3:1  / BasisBijbel
17 Daardoor kunnen jullie altijd in woord en daad het goede doen.

(lees verder) {Blijven werken en blijven doorgaan met het goede te doen (vervolg)}
1 Verder, broeders en zusters, vraag ik jullie om voor ons te bidden. Bid dat het woord van de Heer snel verder wordt verspreid en door de mensen wordt erkend als het woord van God, net zoals bij jullie. 2 Bid ook dat we worden beschermd tegen mensen die ons tegenwerken, en tegen slechte mensen. Want niet alle mensen geloven het goede nieuws.3 Maar de Heer is trouw. Hij zal jullie sterk maken en jullie beschermen tegen de duivel.4 We vertrouwen er op dat de Heer jullie zal helpen om te doen wat we jullie hebben gezegd. En niet alleen nú, maar ook in de toekomst.5 Laat je door de Heer helpen om van Hem te houden en om net zo vast te houden aan het geloof als Christus.6 Maar ga niet om met broeders en zusters die niet meer willen werken. Dat zeggen we jullie namens onze Heer Jezus Christus. Want zij houden zich dan niet aan wat ik jullie heb geleerd.7 Jullie weten immers zelf wel, dat jullie ons als voorbeeld moeten nemen. Want jullie hebben gezien dat wij wél hebben gewerkt.8 We hebben van niemand van jullie geld of eten aangenomen. Maar we hebben dag en nacht hard gewerkt om niets van jullie nodig te hebben.9 Eigenlijk is het zo, dat we er recht op hadden om van jullie te krijgen wat nodig was. Maar we hebben liever gewerkt, omdat we een voorbeeld voor jullie wilden zijn.10 Want ook toen we bij jullie waren, hebben we tegen jullie gezegd dat mensen die niet willen werken, ook niets te eten zullen krijgen.11 We zeggen jullie dit, omdat we hebben gehoord dat sommigen van jullie maar wat rondhangen en niet meer werken. Ze zijn alleen maar bezig met allerlei nutteloze dingen.12 Tegen hen zeggen we namens onze Heer Jezus Christus, dat ze rustig hun werk moeten blijven doen. Ze moeten hun eigen brood blijven verdienen.13 En, broeders en zusters, houd niet op met te doen wat goed is.14 Sommige mensen zullen niet willen luisteren naar wat wij hier schrijven. Dan moet het voor jullie duidelijk zijn dat ze ongehoorzaam zijn. Ga niet meer met hen om. Dan zullen ze zich gaan schamen.
15 Behandel hen niet alsof ze jullie vijanden zijn, maar waarschuw hen als broeders en zusters.16 Ik bid dat de Heer van vrede jullie aldoor en altijd zijn vrede zal geven, wát er ook gebeurt. Ook dat Hij met jullie allemaal zal zijn.

Zo heb ik eind 2019 eens eerder een moment gekend dat ik me niet zo nuttig voelde.
Het is me bij gebleven en wil het jullie graag delen.
Ik lag ziek op bed en voelde me ellendig en nutteloos.
Er kwam een mail binnen vanuit de baby expert groep waar ik in zat voor mijn werk en een collega dat op een kinderdagverblijf werkt deelde een casus van een kindje dat al maanden lang nauwelijks sliep of überhaupt ontspande, en veel huilde. Ze vroeg tips.
Ik ervoer zo dat ik voor dit kindje wilde bidden en heb dat gedaan.
Daarnaast mailde ik terug met tips en ideeën en eindigde ik met,
Verder mogen we uitgaan van de kracht van gebed. Ik heb als ik kindjes in bed legde wel eens over hun neusje gewreven en stil in mezelf tot God gebeden of Hij ze in rust wilde laten slapen.

De dag daarna mailde deze collega mij terug;
“Wat mooi en dank je wel voor je uitgebreide reactie!
Vandaag een super goede dag gehad! Het jongetje was heel relaxt, heeft een paar keer kort gehuild maar was ook snel weer getroost.
Slapen en eten ging heel goed.
Ik heb geen idee wat we vandaag anders hebben gedaan dan normaal, maar fijn om hem ook eens zo ontspannen en vrolijk mee te maken!”

God ziet jou, en mij.

Onze Vader zegt tegen ons:
Ik weet alles over je. Psalm 139:1
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Mattheus10:29-31
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld. Genesis 1:27
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan. Handelingen 17:28
Nog voordat ik de wereld maakte koos Ik je al uit. Efeziërs 1:4
Ik heb je prachtig gemaakt in de buik van je moeder. Psalm 139:13,14
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde. 1 Johannes 3:1
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest. Jeremia 29:11
Want ik hou van je met eeuwigdurende liefde. Jeremia 31:3
Ik zing een lied van blijdschap over je. Zefanja 3:17
En ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen. Openbaring 21:3,4
Ik ben je Vader en ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon Jezus. Johannes 17:23
Zijn dood wat de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou. 1 Johannes 4:10
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat ik misschien jouw liefde zou winnen. Romeinen 8:31,32
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde. Romeinen 8:38,39

Wat een geweldige belofte!
We zijn dus nooit nutteloos, maar zo WAARDEVOL!

Mocht je nog twee liederen willen luisteren die mooi aansluiten bij deze blog hierbij de gekozen liederen.

2 reacties

 1. Herman Schimmel schreef:

  Heel bemoedigend en motiverend. Bidden is niet iets wat een christen doet als de rest niet lukt.
  Gebed is een lijn, die ons verbind met hem en dat kan ook met woorden.

  Ik herinner me, dat in mijn geboorteplaats een hoogbejaarde vrouw stierf. Mijn vader vertelde, dat ze als alleen gaande vrouw zo waardevol was geweest. Zo bad veel voor de mensen in de kerk en ook wanneer de kerkenraad wanneer ze in vergadering waren.
  zo waardevol !

 2. Jannie Schimmel schreef:

  Prachtige blog Arenda bidden is het belangrijkste God luistert altijd .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *