“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Gebed

Gebed

Gebed

Wellicht heeft u of heb jij het ook ontvangen, de oproep van Jan Pool om te bidden voor ons land.
2 januari 2022, hoeveel gebeden zullen er omhoog gestegen zijn?

2Kronieken 7:14  / HSV
en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt,
en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen,
dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat! Als het onrecht buigt voor Jezus.
En het volk weer bidden gaat. ABBA Vader, ter ere van U!

De bijbel staat vol met voorbeelden dat God naar gebeden luistert en ze verhoord.
Mensen zoals jij en ik die hun hulp van de HEERE verwachten, of die op zoek zijn naar antwoord in een roep naar de hemel.

1Petrus 3:12  / HSV
Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.

Hoe is het met jouw gebedsleven? Houd jij je aan vaste momenten zoals Daniël deed?

Daniël 6:10  / HSV
10 (6:11) Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.

Niks mis mee!
En/of ben je in je persoonlijke relatie met God voortdurend met Hem in gesprek zoals o.a. in Romeinen 12 en Colossenzen 4?

Romeinen 12:12  / HSV
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

Colossenzen 4:2  / HSV
Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.

Roep je Hem alleen aan bij nood en verdriet?
Loof en prijs je allereerst Zijn grote naam, dank je vooral, of bid je, en met welk doel bid je dan? Om voor elkaar te krijgen wat je zelf voor ogen ziet, of om Gods wil te vragen en hoe Hij kijkt naar jouw verlangens?

Soms weten we niet goed wat we kunnen bidden en mogen we troost vinden uit de volgende tekst.

Romeinen 8:26  / HSV
En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Zoek of ervaar je ‘s nachts zijn aanwezigheid en/of bid je ‘s morgens als eerste tot Hem?

Psalmen 5:3  / HSV
3 (4) ‘s Morgens hoort U mijn stem, HEERE;
’s morgens leg ik mijn gebed voor U neer
en zie ik naar U uit.

Psalmen 42:8  / HSV
8 (9) Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden;
’s nachts zal Zijn lied bij mij zijn,
een gebed tot de God van mijn leven.

Hoe het er bij jou ook uitziet, het is oké.
Ik voel oprecht een verlangen, naast bovenstaande voorbeelden om een rijk gebedsleven te ontvangen, je te zegenen met een tekst die me nauw aan het hart ligt.

Efeziërs 3:16-17  / HSV
16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid,
met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens,
17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.

Vanmorgen ontving ik nog een bijzonder mooi voorbeeld dat ik je tot slot graag wil delen.
Bij het hardlopen trof ik op rondje Bant een dikke omgevallen boom over het voetpad heen, ik kon eroverheen klimmen, maar bedacht me dat het wel handig was bij thuiskomst om de gemeente in te lichten.
Er zijn immers dagelijks mensen die dit rondje wandelen met rollator of kinderwagen. Bij het verder hollen kwam ik eerst een vrouw tegen, wandelend achter een kinderwagen met daarnaast een golden retriever.
Ik stopte even om haar te vertellen dat wanneer ze het rondje af ging maken zou stuiteren op die omgevallen boom. Zelf was ze nog onder de indruk van een eend die ze die dag daarvoor daar had ontmoet, maar ze bedankte me voor de tip. Toen ik verder holde bedacht ik mij, ik kan de gemeente wel bellen en het van mensen verwachten, maar ik kan ook eerst God om hulp vragen. Zo’n twee kilometer later kwam daar een wagen van de gemeente aanrijden. Amén! dacht ik. U heeft al hulp gestuurd.

En ja hoor, de man vroeg mij of ik misschien ergens op rondje Bant een omgevallen boom had gezien, waarop ik hem de exacte plek kon uitleggen. Zijn collega zou ervoor zorgen dat de barricade opgelost zou worden. Ik was zo blij! Dank U Vader! U werkt zo door mensen heen, maar wat mag ik U danken voor Uw hulp hierin.

Zo kan God nog vele barricades oplossen in ons leven, opdat Hij ons leven leidt en ons Zijn weg zal wijzen.

Ik deel je hieronder nog een lied waar ik ook over schrijf in bovenstaande blog. Deze versie vind ik erg leuk, omdat een creatieve broeder, leerkracht er gekleurde tekeningen van zijn leerlingen in heeft verwerkt.

(Wat mij wel aanspreekt natuurlijk 😉 ik hoop jou ook!)

Één reactie

  1. Jannie schreef:

    Mooie blog Arenda over het gebed. Wij hebben vanmorgen een preek geluisterd van ds. Ophof over het gebed, dat wij vaak vragen hoort U ons wel God? maar dan zijn we op onszelf gericht we mogen weten dat God ons ziet en hoort en Hem daar voor danken. Een aanrader om naar de preekte luisteren. Liefs mama

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *