“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

“Halleluja!”

“Halleluja!”

Arenda met kindje achter een ballon

“Halleluja!
Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk.
Hem past een lofzang!
De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen.
Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.
Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam.
Onze HEERE is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk.
De HEERE houdt de zachtmoedigen staande, de goddelozen vernedert Hij, tot de grond toe.
Zing de HEERE een beurtzang met dankzegging, zing psalmen voor onze God met de harp,
Die de hemel met wolken bedekt, Die de aarde van regen voorziet, Die het gras op de bergen doet groeien;
Die aan het vee zijn voedsel geeft en aan de jonge raven wanneer zij roepen.
Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard, Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man.
De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen.
Jeruzalem, roem de HEERE, Sion, loof uw God.
Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk, Hij zegent uw kinderen in uw midden.
Hij doet in uw gebied vrede heersen, Hij verzadigt u met het beste van de tarwe.
Hij zendt Zijn bevel naar de aarde: Zijn woord loopt zeer snel.
Hij geeft sneeuw als wol, Hij strooit rijp uit als as.
Hij werpt Zijn ijs als stukken; wie is bestand tegen Zijn koude?
Hij zendt Zijn woord en doet dat alles smelten, Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen.
Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn verordeningen en Zijn bepalingen.
Zo heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan; die kennen Zijn bepalingen niet. Halleluja!” (Psalmen 147:1-20 HSV)

Op een prachtige zonnige zaterdag middag mocht ik meedoen aan de halve marathon van Heerde (hardloop wedstrijd).
Sinds enige tijd ben ik een verandering aan het doormaken om niet prestatie gericht te zijn, maar mijn focus te leggen op het plezier en het genieten van de sport die ik graag doe.
Ergens halverwege de tocht kwam ik op een moeilijk punt, mijn tempo nam af.
Toen kwam daar op het juiste moment een echtpaar mij voorbij lopen waarop ik ervoor koos om bij hun aan te haken.
Ze vroegen “wil je passeren?” waarop ik antwoordde “nee, jullie komen precies op het goede moment!  Mijn tempo nam af, en ik probeer nu bij jullie te blijven, als dat goed is.”
“Welke tijd wil je lopen?” vroeg het echtpaar.

Mijn gedachten gingen uit naar God. “Heer, U hecht toch helemaal geen waarde aan getallen?”
En God sprak tot mij. Je loopt 1:47 en Ik wil je vragen wanneer dit geschieden zou om psalm 147 te lezen en dan specifiek vers 10.

Het echtpaar noemde ik: “het is het jaar van de genade voor mij. Ik ga lekker genieten, als ik maar onder de twee uur eindig” (tóch nog wel een béétje prestatie? ;-))
Waarop dit echtpaar reageerde: “ha ha, dat red je makkelijk. Dan kun je vanaf nu wel gaan wandelen”.
Met goede moed vervolgde ik de hardlooproute.
Uiteindelijk ben ik toch afgezakt, maar waar ben ik op geëindigd? 1:47:45.
En zo las ik in de auto op de terugweg de psalm, met vers 10 in het bijzonder waar God om gevraagd had.
Zo, en die kwam binnen.

“Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard, Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man.” (Psalmen 147:10 HSV)

Voor mij een duidelijk antwoord op het proces waar ik in zit. En dan vers 11 erachter.

“De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen.” (Psalmen 147:11 HSV)

God schept geen vreugde en behagen in onze spierkracht/ prestaties. Het gaat erom dat we het van Hem verwachten en op Zijn goedertierenheid hopen! Hij wil niet dat we op mensen vertrouwen alleen, en varen op de kracht van mensen om ons heen. Hij wil dat we ontzag voor Hem hebben en vertrouwen op Zijn liefde.

Laten we Hem loven en prijzen, kom zingt en jubel!

Aan de slag!

  • Maak je ook een vreugde dansje? https://youtu.be/HbCVJDBO9hY
  • Welke psalm, of andere Bijbeltekst spreekt tot jou persoonlijk? Wil je het hieronder delen? We mogen elkaar ermee bemoedigen!
  • Herken je dat sport of andere dingen in je leven tot prestige kunnen leiden? Ik wil je oproepen om er over na te denken of het tot eer van God is of dat we ons zelf er beter door willen voelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *