“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Hamertje tik.

Hamertje tik.

Hamertje tik

Herken je dat? Wanneer je in een klusperiode zit, dat je het gevoel hebt, dat je de bouwmarkt vaker van binnen ziet dan de supermarkt?

De verbouwing hier in huis is al even aan de gang. En nu gaf God in deze tijd ons de mogelijkheid dat ik deels bij huis kwam te zitten i.v.m. de corona maatregelingen.
Pedagogisch medewerkster niet aan het werk met hamertje tik op kind niveau, maar wel werkzaam in de bouw op een volwassen niveau. Hoe gaat dat komen?

Psalmen 20:4/ HSV
4 (5) Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven
en al uw voornemens in vervulling doen gaan.

Het is een tekst die me nauw aan het hart ligt. David bid dat God ons geeft waar we om vragen en dat Hij er voor zorgt dat al onze plannen slagen.

Ik ontving toen ik vanaf 1 aug. bij een andere werkgever ging werken een tekst uit spreuken van een schoonzus.

Spreuken 16:3/ HSV
3 Wentel uw werken op de HEERE,
en uw plannen zullen bevestigd worden.

Wat als klussen hier in de verbouwing nou tegenzitten?
Wat als ik nu bij 3 bouwmarkten kom en ik nog niet alles gekocht heb wat juist is?
Daar waar mijn geduld op de proef werd gesteld of we nu eindelijk zouden starten met de verbouwing ervaar ik nu regelmatig dat mijn geduld op de proef wordt gesteld wanneer het klaar zou zijn.
Met mijn oprechte respect naar de mannen die hier nog veel meer doen dan dat ik bijdraag en, misschien mis ik de kindjes nu ook wel wat om me heen.

We mogen in een voormalig kerkgebouw wonen en zijn bezig extra woonruimte te creëren met voorzieningen om straks als de opvang weer open gaat meer mensen te kunnen huisvesten.

Het is hier geen tempel, maar toen in 1954 hier de gereformeerde kerk gevestigd werd is God hier wel door vele mensen aanbeden.
Daar kan toch niet anders dan zegen op rusten?

Ik moet denken aan de herbouw van de tempel waarover je kunt lezen in de bijbelboeken van Ezra. Het is indrukwekkend om te lezen hoeveel mensen er uit Babel zijn gekomen om de tempel weer op te bouwen. En hoe God werd aanbeden al voordat er een klus geklaard was.

Ezra 3:6/ HSV
6 Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij de HEERE brandoffers te brengen, maar de fundering voor de tempel van de HEERE was nog niet gelegd.

En hoe ze Hem loofden bij het fixen van een klus.

Ezra 3:11/ HSV
11 Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de HEERE dat Hij goed is, dat Zijn goedertierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de HEERE, omdat de fundering voor het huis van de HEERE gelegd was.

Ik kan er wat van leren.
Jij ook?

En toch zat het hun ook niet altijd mee.
De bouw heeft een tijd stil gelegen toen vijanden van de stam Juda en Benjamin deden alsof ze God dienden, maar kwamen om het volk bang te maken en te ontmoedigen. Die vijanden kochten zelfs raadgevers om. Lees deze geschiedenis zelf maar eens in Ezra 4.

Ezra 4:24/ HSV
24 Toen hield het werk aan het huis van God in Jeruzalem op, ja, het hield op tot het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië.

Het geduld werd bij hun dus ook op de proef gesteld.

En het komt goed! En er is een  moment dat de tempel voltooid is en er feesten worden gehouden, want de HEERE had hen verblijd.

Ezra 6:22/ HSV
22 En zij vierden zeven dagen met blijdschap het Feest van de ongezuurde broden, want de HEERE had hen verblijd en Hij had het hart van de koning van Assyrië in hun voordeel gewend om hen te bemoedigen bij het werk aan het huis van God, de God van Israël.

Ik denk dat wij ook wel een vreugde dansje maken als de verbouw hier klaar is.
En zeker God alle eer geven, want als Hij het huis niet bouwt is onze moeite tevergeefs.

Hebreeën 3:1-4/ HSV
1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus. 2 Hij is getrouw aan God, Die Hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel Zijn huis. 3 Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. 4 Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God.

Hieronder volgen drie filmpjes die je kunt bekijken. Ze zijn in deze periode van klussen gemaakt. Een impressie 🙂

https://www.bemoedigingssite.nl/video/open-podium/afl/11

2 reacties

 1. Herman Schimmel schreef:

  Hoe vaak vergaat het ons niet zo, dat we aan de slag gaan met een project (kan alles zijn) en wanneer het niet lekker loopt, bidden de Hem om hulp en inzicht.

  Maar we zouden al bij het maken van plannen Hem er in moeten betrekken. Hij is niet “de laatste hulp bij ongelukken” een eerste hulp bij gelukken ”
  Gods zegen

 2. Atje Dokter schreef:

  Ik moest denken aan Noach’s geloof,zijn geduld en toewijding.
  Dank voor de mooie teksten en wijze lessen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *