“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Linksom of rechtsom, we kunnen gelukkig altijd bij Hem terecht!

Linksom of rechtsom, we kunnen gelukkig altijd bij Hem terecht!

links of rechts

Al een tijdje loop ik met de gedachten om te schrijven over de verschillen tussen links en rechts in de Bijbel. Links komt nauwelijks voor en rechts veelvuldig.
Op het moment van schrijven zitten we rond de verkiezingen en dan spreken we over een linkse partij of een rechtse partij.
Linkshandigheid wordt over het algemeen in de maatschappij niet heel positief gevonden.
Wikipedia schrijft er over: Links en rechts in cultuur en taal.
Aangezien het overgrote deel van de mensen rechtshandig is, associëren zij onbewust hun voorkeurshand en daarmee rechts met ‘goed’ en links met ‘slecht’. Dit is terug te zien in culturele handelingen als handen schudden, maar ook in de taal. Iemands rechterhand is een goede assistent. Maar iemand die we negeren laten we links liggen. En een onhandig persoon heeft twee linkerhanden. In het Engels betekent right niet alleen rechts maar ook goed of juist. Zo is een goed antwoord een right answer. Dit kwam duizenden jaren geleden ook al voor: Het Latijnse woord voor links: sinister, betekende toen, en nu nog steeds, slecht.

Wat zegt de bijbel erover? Laat ik beginnen met een gebeurtenis uit het boek Richteren wat de menselijke neiging om van God af te dwalen weergeeft. Er komt veel geweld in voor en ik vind dat niet eenvoudig. In Richteren 3 lezen we over Ehud. Ehud is een linkshandig man. Voor God is dit totaal geen belemmering om hem te gebruiken. De Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de HEERE, en zij vergaten de HEERE, hun God. God deed voor hen een verlosser opstaan Ehud, de zoon van Gera, een Benjaminiet, een man die linkshandig was.
Richteren 3:15 / HSV
Toen riepen de Israëlieten tot de HEERE, en de HEERE deed voor hen een verlosser opstaan: Ehud, de zoon van Gera, een Benjaminiet, een man die linkshandig was. De Israëlieten stuurden door zijn dienst schatting aan Eglon, de koning van Moab.

God gebruikt hem om Eglon de koning van Moab om te brengen.
Richteren 3:21 / HSV
Toen strekte Ehud zijn linkerhand uit, nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik,

Het land had hierna een gevecht waarin tienduizend Moabieten werden omgebracht. Het land Israël had tachtig jaar rust. Helaas na het overlijden van Ehud, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen van de HEERE.
Verderop in Richteren wordt het van kwaad tot erger.. het ene gevecht na de andere.
En daar lezen we ook in
Richteren 20:16 / HSV
Onder al dit volk waren zevenhonderd van de beste mannen linkshandig. Ieder van hen kon haarfijn met een steen slingeren zonder te missen
.

En dan rechts in Gods woord, zo bijzonder hoe die kant gezegend wordt.
Ik raak daar niet over uitgelezen in de bijbel. Waar ik mee wil beginnen: Jezus zit aan de rechterhand van God.
Romeinen 8:34 / HSV
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechter hand van God is, Die ook voor ons pleit.

Er zijn nog veel meer teksten die laten zien dat God rechts zegent. Zoek ze op en lees ze.
Wat ik hier nog schrijf is het laatste oordeel wat we kunnen lezen in
Mattheüs 25:31-34 / HSV
31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.32 En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechter hand zetten, maar de bokken aan Zijn linker hand.34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechter hand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

Als je dat leest dan wil je toch bij rechts horen?!

Nu schrijf ik deze blogs graag om mensen te mogen bemoedigen. Wat als je nu linkshandig bent?
Waar het woord rechts of rechterhand een positieve blik heeft in de maatschappij, geldt voor links of linkerhand het omgekeerde.
Maar dat is nu het ongelooflijk wonderbaarlijke van wie God is voor ons.
God houdt zoveel van ons dat Hij zijn enige geboren zoon naar de aarde stuurde om te sterven voor onze zonden en onvolmaaktheden. In Jezus zijn we volmaakt, rein en heilig. Hoe we er ook uitzien, vorm, kleur het maakt niet uit.
Linksom of rechtsom, we kunnen altijd bij God terecht!

Dit lied is één van de favorieten bij mij op school. Zing het mee als een kind zo blij.
Links, rechts stamp eens met je voeten, doe maar met ons mee.
Gods zegen.

Één reactie

  1. Herman Schimmel schreef:

    weer inspirerend Arenda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *