“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Wie goed doet, God ontmoet.

Wie goed doet, God ontmoet.

Wie goed doet God ontmoet

Onlangs ontving ik een reactie van een broeder “wie goed doet, goed ontmoet”.
Mijn whatsapp status bracht warme gevoelens bij mensen teweeg.
En begrijpelijk ook.
Ik vond het ook een bijzondere situatie.

Ik had tijdens het hardlopen een gehoorapparaat gevonden op het fietspad en bij thuiskomst een foto gemaakt om het op het prikbord op de site van Bant laten zetten. Aanvankelijk dacht ik dat het een vreemd beest was wat ik zag liggen en ben eerst doorgerend. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik drie stappen later denk, laat ik toch maar omkeren. Dat zijn voor mij momenten dat ik ervaar dat de Heilige Geest mij dit ingeeft. En ja hoor, een gehoorapparaat.
Toen ik mijn input mailde voor op het prikbord kreeg ik al gauw een reactie van de host “ik heb het ook op facebook gezet, hopelijk meldt de eigenaar zich snel”.
Een dag later melde de eigenaar zich, met een prachtige plant.

Enkele dagen later gebeurd me opnieuw bij mijn hardlooptraining nog iets bijzonders.
Ik werd aangehouden door een dame. “mag ik wat vragen?”.
Ze had het stukje gelezen wat ik had ingezonden voor Rondje Bant en was op zoek naar wie diegene was die het geschreven had.

Wanneer je het misschien nog niet gelezen hebt dan kan dat hieronder:

En ze vroeg welke maat hardloopschoenen ik draag.
Warempel, dezelfde maat! Ze wilde mij haar hardloopschoenen schenken, want dan komt het goed terecht was haar uitspraak.

Wie goed doet, goed ontmoet?

Het zet me aan het denken.
Want wanneer ik de bijbel erop nalees dan krijg ik veel vragen over deze uitspraak.
Het is niet per definitie zo dat God ons zegent wanneer we goede dingen doen.
En dat is niet altijd eenvoudig.
Hoe onrechtvaardig kan het voelen als die ene man of vrouw, dat echtpaar of het kind dat nog nooit geen vlieg kwaad heeft gedaan, vervolgd wordt of moet vluchten om zijn of haar geloof.
Het huis wordt afgepakt, ziekte ten deel valt, baan kwijt raakt, een scheiding doormaakt, ongewenst kinderloos blijft, gepest wordt, honger moet lijden, armoe treft…

Ik begin met twee gedeelten uit Prediker, praktische levenswijsheid.
Let maar op hoe het zal gaan met de mensen die leven zoals God het wil.

Prediker 8:10-12  / BasisBijbel
10 Ook zag ik hoe slechte mensen een mooie begrafenis kregen. Maar dat goede mensen die eerlijk geleefd hadden, niet begraven werden. Ze werden door de bewoners van hun stad vergeten. Ook dat is maar lucht en iets onbegrijpelijks.11 Slechte mensen worden niet onmiddellijk gestraft. Daarom denken de mensen dat ze ongestraft slechte dingen kunnen doen.12 Want een slecht mens die honderd misdaden doet, blijft toch lang leven. Toch weet ik dat het goed zal gaan met de mensen die leven zoals God het wil, omdat ze ontzag voor God hebben.

En vergeet niet te genieten!

Prediker 9:1-7  / BasisBijbel
1 Luister goed! Ook hier heb ik goed over nagedacht om het te kunnen begrijpen: ook goede en wijze mensen zijn afhankelijk van wat God doet. Ze weten niet of mensen hen zullen liefhebben of haten. Ze weten niets van wat er nog komt. 2 En tenslotte overkomt iedereen hetzelfde. De goede mensen overkomt hetzelfde als de slechte mensen. De mensen die offers aan God brengen, overkomt hetzelfde als de mensen die geen offers brengen. De eerlijke mensen overkomt hetzelfde als de oneerlijke mensen. De mensen die een eed zweren, overkomt hetzelfde als de mensen die niet willen zweren. 3 Het allerergste wat er onder de zon gebeurt, is dat iedereen uiteindelijk hetzelfde overkomt. Eigenlijk zijn alle mensen van binnen slecht. Daarom maken ze hun hele leven dwaze plannen. En daarna sterven ze. 4 Een mens die leeft, heeft hoop. Een levende hond is beter af dan een dode leeuw. 5 De levende mensen weten tenminste dat ze ooit zullen sterven. Maar de doden weten niets. Ze hebben niets meer te verwachten. Ze zijn vergeten. 6 Hun liefde, hun haat, hun verlangens-alles is verdwenen. De doden doen niet meer mee met de dingen die onder de zon gebeuren. 7 Geniet dus maar van je eten en drinken en wees vrolijk. Want dan doe je wat God heeft bedoeld.

Natuurlijk mogen we mensen tot zegen zijn op vele manieren. En daar zijn we ook toe geroepen.
En we mogen de kwade mensen zegenen. Dat lezen we immers in Gods woord.
Maar ons geloof bestaat niet uit goede werken.
Wij mogen weten dat we een geweldige toekomst tegemoet gaan.
Ons geloof bestaat uit genade, door Jezus Christus gegeven.

‘Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.’
2 Korinthe 12:9 HSV

Wie goed doet, goed ontmoet?

‘Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’
Hebreeën 11:6 HSV

‘God heeft het duidelijk gezegd: God is je kracht. U bent goed en liefdevol, Heer, U zal iedereen geven wat hij heeft verdiend met zijn daden.’
PSALMEN 62:12-13 BB

‘Op die dag zal God ieder mens geven wat hij heeft verdiend. Een deel van de mensen zal het eeuwige leven krijgen. Dat zijn de mensen die geduldig het goede hebben gedaan. Zij hebben aldoor hun best gedaan om te leven zoals God het wil. Ze verlangden naar het eeuwige leven.’
ROMEINEN 2:6-7 BB

‘De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad.’
Prediker 12:13-14 HSV

Even bekruipt me na het lezen van een aantal van deze teksten dat het wel loon naar goed werken is.
En daarom is het zo goed om de hele bijbel te lezen.
Dan raak je zo verwonderd van de grootheid van God! God zorgt. En als je dat niet zo ervaart in dit gebroken leven, dan mag je bidden voor dat God je de ogen opent voor Zijn liefde door de gebrokenheid heen. Reken maar dat je daar goed aan doet.
En dan ben ik er van overtuigd dat wie goed doet, God ontmoet.

Zullen we samen iets goeds doen en mee doen met een simpel lesje spelling?

Één reactie

  1. Herman Schimmel schreef:

    Zodra je goed doet omdat je graag wilt ontvangen (goed ontmoet) is dat niet de goede weg volgens mij. Geven en goed doen terwijl je niets verwacht van de ander, is de weg, die God ons wijst. Wanneer je oog hebt voor ander, gebruikt God wel om voor jou te zorgen. Wie door Jezus goede dingen doet in Zijn naam, krijgt wat Hij je wil geven door mensen om je heen.
    Prachtige blog Arenda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *