“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Pas op voor struikelen!

Pas op voor struikelen!

Regelmatig kom ik op mijn hardlooptrainingen hier rondom Bant een vrouw tegen met haar hond. De ontmoetingen vind ik altijd zeer waardevol. Wat is het een energieke vrouw nog op haar 83 jarige leeftijd. Elke dag loopt ze rondje Bant met haar hondje. Nu ik in training ben voor de 30km via Sport for Others, dat zo de HEERE wil 11 september gaat plaatsvinden, doe ik twee keer in de week een interval training. Dat betekend snelheid afwisselen met langzaam tempo. Het ‘langzame’ tempo brengt me in de verleiding om eventjes stil te staan en met deze vrouw een praatje te maken.

Ze is erg belangstellend naar mijn sport activiteit en deelt haar passie voor hardlopen van toen ze nog jong was. Ik benoem mijn respect voor dat ze op haar leeftijd elke dag nog rondje Bant loopt en ik vertel dat ik rijk gezegend zou zijn als ik op haar leeftijd nog zo kwiek de dagen door mag brengen.

Het is tijd om weer te gaan hollen, want ik voel dat ik afkoel. Ik zeg haar gedag, wens haar Gods zegen. Waarop ze me nog achterna roept “pas maar op, want als je struikelt is het gebeurd!”.

Dat laatste zinnetje blijft bij me. “als je struikelt is het gebeurd”. En dan niet in de context van het hardlopen. Natuurlijk zou het jammer zijn en ik moet er niet aan denken om uitgeschakeld te raken, want wat is het een passie voor me.
Maar er is iets wat daar bovenuit stijgt. Mijn passie voor Jezus.

Ik neem je mee naar de brief van de apostel Judas. Het is een klein Bijbelboek met maar 1 hoofdstuk, maar wat is het belangrijk wat er staat. Judas is, net als Jakobus, de broer van Jezus. Voor de opstanding geloofde hij niet dat Jezus de Messias was (Joh. 7:1-9). En nu noemt hij zichzelf in het begin van zijn brief ‘een dienstknecht van Jezus Christus’.

Judas schrijft een brief aan de gelovigen en behoed hen voor struikelen. Daarbij waarschuwt hij voor mensen die zeggen christen te zijn, maar niet bereid zijn de weg van Jezus te gaan. Of het nu op het gebied van hoogmoed, begeerte, seksualiteit, macht of van iets anders is. Het gaat erom dat zij zichzelf belangrijker vinden dan hun naaste. We moeten oppassen voor mensen die God niet op de eerste plaats zetten. Judas schrijft die o zo belangrijke woorden in vers 20 en 21.

Judas 1:20-21  / HSV20
Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,21 bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.

En eventjes verderop aan het einde van zijn brief lezen we een prachtige lofprijzing:

Judas 1:24-25  / HSV24
Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde,25 de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Daar wil ik graag op gefocust zijn. En dan betekend dat niet dat ik niet kan struikelen tijdens een hardlooptraining, of dat ik nooit eens een misser maak.

Het betekend wel dat ik net als David in psalm 27 kan zingen dat ik mij sterk in de HEERE.
Toen kwaaddoeners op hem afkwamen, struikelden ze zelf en vielen.

Psalmen 27:1-2  / HSV

1  Een psalm van David. 
De HEERE is mijn licht en mijn heil, 
voor wie zou ik vrezen? 
De HEERE is mijn levenskracht, 
voor wie zou ik angst hebben?
2 Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, 
om mij levend te verslinden
-mijn tegenstanders en mijn vijanden-
struikelden zij zelf en vielen.

Of we nu struikelen in welke context dan ook, we mogen ons steeds weer opnieuw veilig weten in de armen van onze Hemelse Vader.

Dat wens ik jou/jullie ook toe!

Één reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *