“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Houtbewerking in de bijbel

Houtbewerking in de bijbel

Al even loop ik met het idee dat ik een blog wil gaan schrijven over houtbewerking in de bijbel.
Niet dat ik zo’n houtkenner ben, maar wij hebben met onze verbouwing en de inrichting van ons nieuwe woongedeelte heel wat hout gebruikt en ik vind het prachtig!
De laatste jaren is hout naar mijn idee ook steeds meer een mode item geworden.
Denk bijvoorbeeld aan de stijger houten meubels, de natuurlijke tinten die steeds meer in huis worden doorgevoerd. Daarnaast wordt hout gepromoot, omdat het goed zou zijn om de co-2 uitstoot te reduceren.

Als ik denk aan hout in de bijbel dan denk ik als eerste meteen aan het kruis hout, daar waar Jezus is gestorven voor onze zonden.
Handelingen 5:30-31  / HSV
30 De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, Die u omgebracht hebt door Hem aan een kruis hout te hangen.31 Deze Jezus heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden.

Het valt me ook op dat veel delen van de tabernakel zijn gemaakt van hout.
Nu vond ik deze stukken in de bijbel meestal niet zo heel boeiend, maar het intrigeert me nu om er meer over op te zoeken. Waarom wilde God dat er acaciahout gebruikt werd? God heeft overal een bedoeling mee en werkt alles tot in detail uit.

Exodus 26:15-18  / HSV
15 Ook moet u voor de tabernakel de rechtopstaande planken maken van acaciahout.16 De lengte van een plank moet tien el zijn, en anderhalve el de breedte van elke plank.17 Elke plank moet twee pinnen hebben, zodat ze met elkaar verbonden kunnen worden. Hetzelfde moet u met alle planken van de tabernakel doen.18 Dan moet u de planken voor de tabernakel maken, twintig planken voor de zuidzijde.19 Dan moet u veertig zilveren voetstukken onder de twintig planken maken; twee voetstukken onder de ene plank voor zijn twee pinnen, en twee voetstukken onder de andere plank voor zijn twee pinnen.20 En voor de andere kant van de tabernakel, aan de noordzijde: twintig planken21 met hun veertig zilveren voetstukken; twee voetstukken onder de ene plank en twee voetstukken onder de andere plank.22 En voor de westkant van de tabernakel moet u zes planken maken.23 U moet ook twee planken tot hoekpunten van de tabernakel maken, aan beide kanten.24 Ze moeten vervolgens van onderen af volkomen gelijk zijn, en samen ook volkomen gelijk aan de bovenkant ervan, bij de eerste ring. Zo moet het voor twee van de planken zijn; ze zullen als de twee hoekpunten dienen.25 Er moeten dus acht planken zijn met hun zilveren voetstukken, samen zestien voetstukken: twee voetstukken onder de ene plank en twee voetstukken onder de andere plank.26 Vervolgens moet u dwarsbalken van acaciahout maken: vijf voor de planken aan de ene kant van de tabernakel,27 vijf dwarsbalken voor de planken aan de andere kant van de tabernakel, en vijf dwarsbalken voor de planken aan de achter kant van de tabernakel, aan de westkant.28 Dan moet de middelste dwarsbalk in het midden van de planken van het ene einde naar het andere einde lopen.29 Vervolgens moet u de planken met goud overtrekken en de ringen daarvan-als houders voor de dwarsbalken-van goud maken; ook moet u de dwarsbalken met goud overtrekken.

Zie ook 1 Koningen 6.

1Koningen 6:18  / HSV
18 Het ceder hout van het huis aan de binnenkant was voorzien van houtsnijwerk met kolokwinten en ontluikende bloemen. Het was één en al ceder hout, er was geen steen te zien.

Het moet zo bijzonder zijn geweest al dat houtsnijwerk, ontluikende bloemen van binnen en van buiten..

Ik heb mij eens verder in verdiept over houtsoort(en) in de bijbel en vond op de internet wat informatie.
Het is een mooie betekenis wat mij raakte. (bron, jezusisvrijheid)

Acacia is een houtsoort in de Bijbel met een bijzondere betekenis.
Dit Acaciahout is oranjekleurig, zeer duurzaam en zwaarder en harder dan eikenhout!
Dit hout kan alleen in een verse toestand verwerkt worden. Het hout is wondermooi met prachtige vlammen.
Een prachtig detail is dat de timmerman van vandaag bijna niks kan doen met dit hout omdat de nerf van dit hout gedraaid is.
Het hout is bijzonder moeilijk te bewerken, maar daardoor erg duurzaam. Maar als de houtbewerker maar lang genoeg doorgaat met schaven en schuren word dit Acaciahout super glad! Dan is dit hout ook veel mooier dan eikenhout. Acaciahout krimpt bijna niet en zet niet uit. En dat juist in een woestijn waar het gloeiend heet en ijskoud kan zijn.
Daarom is het begrijpelijk dat juist dit hout gekozen is om de Tabernakel met de diverse onderdelen van te vervaardigen, maken. Want grote temperatuur verschillen zorgen juist voor het uitzetten en krimpen van een materiaal.

Dat juist God de Vader bepaalde dat dit doornige, stekelige, keiharde en nauwelijks te bewerken hout moest worden gebruikt voor de vervaardiging van de Tabernakel om daarna geheel met goud te worden overtrokken. ….

Een prachtig detail is dat de timmerman van vandaag bijna niks kan doen met dit hout omdat de nerf van dit hout gedraaid is.
Deze gedraaide nerf, waardoor dit hout zo moeilijk te bewerken is wijst ons op de mens, ‘ons vlees’.
‘Ons vlees’ betekend ons oude, boze, opstandige, onreine en ongehoorzame karakter.
En dat karakter moet gezaagd, geschaafd, gebeiteld, geveild en geschuurd en geheel overtrokken worden met goud = de Heere Jezus Christus!
Zijn karakter mag zichtbaar worden in ons leven!

Galaten 3:12-14  / HSV
12 Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven.13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

Één reactie

 1. Herman Schimmel schreef:

  Lieve Arenda ,
  Met deze blog sla je de spijker op zijn kop.
  Wat ook zo wonderlijk is, is dat voor de verschillenden houten (fluit) instrumenten, verschillende houtsoorten geschikt waren. Hoe creatief is onze schepper.

  warme groet
  pa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *