“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Zet je licht aan!

Zet je licht aan!

Zet je licht aan

Bij ons in de Noordoostpolder is de campagne ‘zet je licht aan!’ ook geland op de stoeptegels en de fietspaden. Met biologisch afbreekbare verf is de tekst erop gespoten. Belangrijk om zo aandacht te vragen voor het belang van goede verlichting. Hoe onveilig kan het zijn zonder licht op de fiets. Zeker ook hier in de polder, waar het soms best donker kan zijn langs de akker- weilanden.

Wanneer in de duisternis het licht ontsteekt kan dat een enorm contrast zijn. Mij zette het, na de december maand waar overal lichtjes te zien zijn om nog meer de kerstsferen te benadrukken, aan het denken. Niet hoe kan ik het licht aan zetten en zo laten schijnen, maar hoe kan ikzelf een licht zijn voor mensen om me heen. In januari, februari en alle dagen die nog komen gaan in het jaar dat nog voor ons ligt. Ook op dagen dat ik me misschien somber voel of wanneer ik niet zo’n helder licht ben.
Een lichtend voorbeeld zijn te midden van de duisternis waar mensen leven die niet weten waar ze het zoeken moeten.
Hoe kan ik mensen bereiken en invloed uitoefenen? Zo’n campagne ‘zet je licht aan!’ is niet verkeerd toch?
Je krijgt invloed wanneer je jezelf eerst diep laat beïnvloeden door God. Dan kan je verandering brengen en Zijn Licht schijnen.
Leven als een eenvoudig kind van God, en daardoor schitteren als een ster.
In de tijd dat ik begon na te denken na aanleiding van de campagne voor het licht op de fiets over Licht zoals God dat bedoeld in Zijn woord sprak Jan-Maarten Goedhart er ook over bij ‘Eerst dit’!
Geweldig hoe dan dingen weer samen kunnen komen.

https://eerstdit.eo.nl/episodes?id=359W4jOv96lgDOIE8MYZ2b

Ik sla met jullie ook graag de bijbel hiervoor open.
Toen ik aan het lezen was in onder andere Jesaja troffen mij een aantal teksten.

6 Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, 7  om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten.” (Jesaja 42:6-7 HSV)

“Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.” (Jesaja 49:6 HSV)

“Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht” (Efeziërs 5:8 HSV)

“Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.” (Johannes 8:12 HSV)

Bij mij gebeurt er echt iets van binnen als ik zulke teksten lees. Het is een opdracht van God. En wat ik zo mooi vind, als we Jezus volgen dan kan het niet anders dat je in Het Licht wandelt. Hij zal door ons heen schijnen! Niet passief maar actief. En daar hoeven we geen Duracell batterij voor te hebben. Als we veel bijbel lezen, gevoed blijven door Zijn woord dan zal Het Licht nimmer doven.

Ik wens je een Schitterend 2020 toe!

Aan de slag!

Natuurlijk kan ik je blijven aanraden om vooral de bijbel te lezen. Daarnaast is het lied en de link naar spreekwoorden over licht een mooie ter inspiratie.

https://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=%20licht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *