“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Uw bezwaar is ongegrond.

Uw bezwaar is ongegrond.

Dit waren de woorden die hard binnen kwamen toen we de brief van de overheid open maakten waarin de uitslag van ons bezwaar tegen het negatief advies voor adoptie zou staan.

Toen het verlangen voor adoptie ontstond liep ik met veel vragen. Is het wel juist om alleen aan een adoptie procedure te beginnen? Ik ervoer dat Jezus als man naast mij stond en heb de stap genomen.
Voordat ik deze stap zette heb ik Herman -inmiddels mijn man- in vertrouwen genomen.
Gewoon, omdat ik Gods Geest beantwoorde en mijn hart liet weten dat het juist was.
We starten de cursus gezamenlijk als vrienden en al gauw ontstond er tussen ons een liefdes relatie.
Ik wilde het zuiver doen en eerlijk. Daarbij kwam opnieuw de vraag, wat is Gods wil hierin?
Ik besloot de Goddelijke rangorde te volgen zoals dat in Zijn woord te lezen is. De man neemt zijn vrouw aan en ze worden één. En geeft God ons daarna een nageslacht? Kind(eren) die we aannemen in Zijn naam?

“Wie een van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, die ontvangt niet Mij, maar Hem Die Mij gezonden heeft.” (Markus 9:37 HSV)

“En wie zo’n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.” (Mattheüs 18:5 HSV)

Hoewel ik het spannend vond en in dit proces voortdurend ook met vragen zat, onzekerheid, misschien ook wel twijfel (o.a. want Herman en ik hebben het zo goed samen) voelde ik tegelijk dat het een les in vertrouwen was/is en blijft.
Ik mocht realiseren dat ik zelf ook ‘geadopteerd’ ben, omdat ik in de drie-enige levende God geloof mag ik Zijn kind zijn. Ik mag hem Abba Vader noemen. En als ik een Vader in de hemel heb die voor mij zorgt als een vader voor zijn kind wil zorgen, dan zal ik toch geen steen krijgen als ik om een brood vraag?
God zal voorzien, op wat voor manier dan ook.

“Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;” (Johannes 1:12 HSV)

En weet je? God kijkt niet zo naar mij zoals de wereld naar mij kijkt. Ik ben écht volmaakt in Zijn ogen, want God ziet mij door Christus heen. Ik hoef me dus niet te laten wegzetten ,omdat er vraagtekens blijven of ik wel stabiel genoeg ben om voor een kind te kunnen zorgen.
En weet je wat God tegen mij zei toen ik psalm 68 luisterde? “Ik Ben het die voor de weeskinderen zorgt (vers 6)en ik kom op voor ze. Ik geef eenzame mensen een gezin (vers 7) jij hoeft je daar geen zorgen over te maken Arenda”.
Dat lieve meisje, dat mooie jongetje, die stoere knaap en dat ondeugende meisje.. al die mooie kinderen die ik me herinner vanuit het weeshuis in Ethiopië, God zorgt voor ze!
En in gedachten bij alle andere kinderen wereldwijd die verlangen naar een plekje waar ze geborgenheid mogen ontvangen.
Ik heb mijn best gedaan.

1 Een psalm, een lied van David, voor de koorleider. (2) God staat op, Zijn vijanden worden overal verspreid; wie Hem haten, vluchten voor Zijn aangezicht. 2 (3) U verdrijft hen, zoals rook verdreven wordt; zoals was smelt voor vuur komen de goddelozen om voor Gods aangezicht. 3 (4) Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. 4 (5) Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht. 5 (6) Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning; 6 (7) een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed; maar de opstandigen wonen in een dor land. 7 (8) O God, toen U voor Uw volk uittrok, toen U voortschreed door de wildernis, Sela” (Psalmen 68:1-7 HSV)

We mogen nog tegen dit besluit beroep instellen. O.a. een broer van mij reageerde na het nieuws en de vraag of we beroep zouden instellen puur en eerlijk. “Of het zin heeft weet ik niet”.
Zin heeft het in elk geval denk ik. Opkomen voor recht en gerechtigheid heeft altijd zin.
Of het hier op aarde altijd het resultaat bereikt wat we hopen  is de vraag.
Maar God zal het zegegenen. Daar geloof ik in.
Een zuster reageerde met “Herman blijft strijdbaar”
En daar ben ik het volkomen mee eens.

“Zuiver en eerlijk geloof houdt voor God de Vader in: zorgen voor de weeskinderen en de weduwen die het moeilijk hebben, en niet langer meedoen met de slechte dingen die de ongelovige mensen doen.” (Jakobus 1:27 BasisBijbel)

“De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.” (Jakobus 1:27 HSV)

Één reactie

 1. Atje Dokter schreef:

  Dank je wel Arenda,
  Ik weet niet of het klopt hoor, maar Israel zal andere volken toch tot jaloersheid bewegen vanwege hun geloof? Als ik naar jullie geloof luister krijg ik verlangen…dank dat jullie delen.
  Zien jullie die kleuren van de regenboog naast jullie tekst?

  Ik zegen jullie in Jezus naam met geborgenheid in Christus,
  Atje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *