“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Het Levende Brood.

Het Levende Brood.

Het was op Goede Vrijdag, we zaten aan ons ontbijt te genieten van een boterham met pindakaas en banaan. Totdat ik een haar ontdekte in mijn boterham, en Herman evenzo. Zeer onfris. We besloten het mee te nemen naar de supermarkt om daar feedback te geven. We kregen ons geld terug, en een brood gratis, aangeslagen op ‘klant tevredenheid’ 0,00.

Op de terugweg ontving ik van de Heilige Geest helende woorden.
Jezus heeft het betaald! Alles is voldaan, het is volbracht! De schuld is weggenomen, we zijn vrij.
Symbolisch was de gebeurtenis van het brood en de geldteruggave voor mij zo’n mooie koppeling naar het ware evangelie.
Symbolisch; de schuld van de haren in het brood is weggenomen het geld is teruggegeven, en we kregen er nog een brood cadeau bij.

“Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie,” (2Timotheüs 1:7-10, HSV)

Jezus is het Levende Brood, Hij droeg onze zonden, totdat Hij riep het is volbracht! Zijn laatste adem bracht mij hoop. Zijn sterven werd mijn levenskracht. Genade als geschenk, iets wat we wel krijgen maar niet verdiend hebben.

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” (Efeziërs 2:8-9, HSV)

“Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.” (Johannes 6:51, HSV)

Het was op stille zaterdag, op enig moment in de ochtend ging de deurbel. Daar stond een lieve vrouw die namens hart voor Bant ons een broodmand aanbood. Met een kaartje erbij, waar de tekst op stond “Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.” Luc. 24:6a
Wat was dit een bijzondere verrassing, gevuld met lekkere broodjes. Ik had tijdelijk mijn vrijwilligersactiviteiten op pauze gezet gezien de situatie rondom mijn moeder. En nu ontving ik zelf iets van hen! Het voelde of ik iets wel kreeg, maar niet verdiend had.
Gods genade!

Één reactie

  1. Herman Schimmel schreef:

    Zonder Jezus, voelt een mens zich vaak best rijk en wil men betalen voor
    wat men wil hebben. afhankelijk voelen van de gever/betaler is iets wat niet goed voelt. Allen door de Geest heb ik geleerd om te ontvangen . Abba geeft het door de mensen om me heen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *