“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Vriendenkring

Vriendenkring

Wanneer je in Zwolle de wijk Berkum inrijdt dan zie je aan de kant van de weg een gietijzeren vriendenkringetje staan. Zelf ben ik niet zo’n kunstig typ en de meeste kunst zet ik dan ook mijn vraagtekens bij. Wanneer je opzoekt wat de oorsprong is van een vriendenkringetje, dan kan ik mij daar ook niet aan conformeren. Maar waar ik wel aan moest denken is de vriendschap vanuit de bijbel. God laat ons zien wat echte vriendschap is, of juist wat daarin niet de bedoeling is.

Wellicht ook voor jou een van de bekendste vriendschappen in de Bijbel is die tussen David en Jonathan. Als vanaf het moment dat ze elkaar ontmoeten ontstaat er iets bijzonders tussen hen.

“Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. Saul nam hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader. Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf hem aan David; ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe.” (1Samuël 18:1-4 HSV)

Later als Jonathans vader Saul, David wil doden, kiest Jonathan voor de kant van zijn vriend. Hij waarschuwt David, zodat die weg kan vluchten.

Hoe het juist niet moet tussen vrienden kunnen we lezen in het bijbelboek Job. Wanneer Job getroffen wordt door opeenvolgende ellende komen de vrienden in eerst instantie stil bij hem zitten om met hem mee te rouwen. Dat vind ik mooi om te lezen, maar uiteindelijk kunnen ze hun mond niet houden en geven ze hun mening en oordeel over Job zijn ongeluk. De vrienden zijn er van overtuigd dat het Job zijn eigen schuld is dat hij zo getroffen wordt.

“Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil, dat hem overkomen was, hoorden, kwamen zij, elk uit zijn woon plaats: Elifaz, de Temaniet, Bildad, de Suhiet, en Zofar, de Naämathiet. Zij spraken met elkaar af om naar hem toe te gaan om hem hun medeleven te betuigen en hem te troosten.” (Job 2:11, HSV)

“Zo zaten zij met hem op de aarde, zeven dagen en zeven nachten. Niemand sprak een woord tot hem, want zij zagen dat het leed zeer hevig was.” (Job 2:13, HSV)

“Een mens die geen medelijden toont met een vriend in nood, 
heeft geen ontzag voor de Almachtige God. 
Ik kan niet vertrouwen op mijn vrienden. 
Ze zijn zo onbetrouwbaar als het water in een beek.” (Job 6:14-15, BasisBijbel)

“Nadat de Heer deze dingen tegen Job had gezegd, zei Hij tegen Elifaz: “Ik ben woedend op jou en je twee vrienden. Want er klopt niets van wat jullie over Mij hebben gezegd. Job had wél gelijk in wat hij over Mij zei.” (Job 42:7, BasisBijbel)

Gelukkig komt het goed, God vraagt van Job zijn vrienden om zeven stieren en zeven mannetjes schapen naar Job te brengen. Job moet ze dan als brand-offer aan God offeren en voor zijn vrienden bidden. God vergaf de drie vrienden toen Job voor hen bad. Bijzonder hoe we hier getuige mogen zijn hoe God herstel geeft in relaties wanneer we Zijn aangezicht zoeken.

Wanneer we Jezus volgen in Gods woord vinden we ook verschillende vriendschappen. Jezus noemt zijn leerlingen soms ‘vrienden’

“En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen.” (Lukas 12:4, HSV)

“Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.” (Johannes 15:13-15, HSV)

Marta, Maria en Lazarus zijn Jezus zijn vrienden. Als Lazarus ernstig ziek is, wordt Jezus gevraagd om te komen.

“In Betanië woonde een man die Lazarus heette. Hij woonde daar met zijn zussen Maria en Marta. Lazarus was ziek. (Maria was de vrouw die later Jezus’ voeten met parfum zalfde en met haar haren afdroogde.) De zussen lieten Jezus waarschuwen: “Heer, uw vriend Lazarus is ziek.” Toen Jezus dat hoorde, zei Hij: “Deze ziekte zal niet dodelijk aflopen. Maar door deze ziekte zal straks te zien zijn hoe goed en machtig God is. De Zoon van God zal hierdoor laten zien hoe machtig Hij is.”  Jezus hield veel van Marta, Maria en Lazarus.” (Johannes 11:1-5, BasisBijbel)

Tot slot, spreuken heeft ook mooie teksten over vriendschap.

“Als je fouten vergeeft, bewaar je de vriendschap. 
Maar als je er steeds weer over begint, maak je zelfs goede vriendschappen kapot.”
(Spreuken 17:9, BasisBijbel)

“Een vriend blijft altijd een vriend, in goede en slechte tijden. 
Een broer staat voor je klaar in tijd van nood. ”
(Spreuken 17:17, BasisBijbel)

“Als je vrienden hebt, doe dan je best om ze te vriend te houden. 
Want een vriend is trouwer dan een broer. ”
(Spreuken 18:24, BasisBijbel)

“De geur van parfum is heerlijk. 
Net zo heerlijk zijn vriendschap en goede raad. 
Laat je vriend en de vriend van je vader niet in de steek. 
Maar ga niet naar je broer als je in moeilijkheden zit. 
Je hebt meer aan een vriend dichtbij, dan aan een broer ver weg.”
(Spreuken 27:9-10, BasisBijbel)

Ik vind vriendschap iets heel bijzonders, en tegelijk ook niet altijd eenvoudig.
Maar er is er één die altijd jouw en mijn vriend wil zijn.

Luister je mee?

Één reactie

  1. Herman Schimmel schreef:

    Jezus noemt zijn volgelingen; vrienden. Hoe meer we op Jezus gaan lijken, des te meer krijgen we diepere vriendschappen, volgens mij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *