“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

OMA thuis laten?

OMA thuis laten?

OMA thuis laten?

NLP neuro linguïstisch programmeren. De practitioner gericht op communicatie vaardigheden.
Ik heb de opleiding een jaar lang gevolgd.
Natuurlijk heb ik er in dat jaar echt wat uitgehaald waar ik wellicht nog steeds de tools uit haal die ik gebruik in contact met jou en mijn buurman of -vrouw ;-).
Maar steeds meer en meer kom ik erachter dat hoe ik het beste kan communiceren, handelen en wandelen van Jezus leer.
En tegelijk worstel ik daar ook wel eens mee, want wat wordt er nu precies bedoeld met die bijbel tekst? Of wat vraagt dit van mij?
In de practitioner leerde ik ezelsbruggetjes. Een paar ervan deel ik met jullie.
OMA thuis laten (Oordelen, Mening, Advies)
LSD gebruiken (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen)
NIVEA smeren (Niet Invullen Voor Een Ander)

Nu gebruik ik graag LSD 😉 hoewel ik met regelmaat (tot mijn spijt) in een gesprek ook afgeleid word.
Ook smeer ik het allerliefste dagelijks met NIVEA hoewel ik geneigd ben mijn handen wel eens te laten uitdrogen en me realiseer dat ik weer te veel aan het invullen ben.
En OMA thuislaten? Oei, wat vind ik dit een lastige. Ik vind overal wel iets van.
Meteen voelt dit ook als de meest belangrijke van mijn handel en wandel in Jezus.
Want ik mag toch niet oordelen? Ongevraagd mijn mening geven, of iemand adviseren? Het wordt niet meer geaccepteerd in de maatschappij van tegenwoordig. Wat schuurt dat snel wanneer je iemand aanspreekt op zijn of haar handelen. Herkenbaar?
Jezus is toch ook niet op de aarde gekomen om te oordelen?
Dat lees ik in de o zo belangrijke teksten vanuit Gods woord.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.” (Johannes 3:16-17 HSV)

En toen las ik vervolgens een tekst wat mij verwarde.

“En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden.” (Johannes 9:39 HSV)

Jezus oordeelt dus wel! En terecht. Jezus heeft duidelijk een mening. Hij opent onze ogen, om Hem te zien. En daar komt die voor mij eerst zo verwarrende tegenstelling in de bijbel zichtbaar in liefde die zich samensmelt in mijn hart.
Wow!
Jezus wijst de mensen niet af, Hij veroordeelt ze niet, Hij wil juist dat de wereld door Hem behouden wordt. En daarnaast is Hij wel duidelijk in dat een ieder Hem wel aan moet nemen als enige weg, De waarheid en Het leven.

“Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen.” (Hebreeën 10:30 HSV)

Jezus kan heel duidelijk en radicaal zijn. In de wellicht bekende geschiedenis waarin Jezus naar Jeruzalem rijdt om daar het joodse Paasfeest te gaan vieren. Waar Hij in de tempel komt en ziet dat de mensen van het huis van God een rovershol hebben gemaakt. Jezus keerde de tafels om en gooide het geld over de grond. Ik kan me hier een voorstelling van maken dat Hij echt boos was.
Mensen, mensen doe dit niet! Maar de Joden vroegen Jezus,

“Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem: Welk teken laat U ons zien dat U het recht hebt deze dingen te doen?” (Johannes 2:18 HSV)

“Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen.  De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen?  Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.” (Johannes 2:19-21 HSV)

Later na Jezus kruisiging en toen Hij na drie dagen uit de dood was opgewekt herinnerden de discipelen dat Jezus dit gezegd had.Hun ogen werden daar ook geopend. Jezus werd niet voor niets boos. Het had een doel.

Laten we diep ontzag hebben voor God.

“Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.  Want onze God is een verterend vuur.” (Hebreeën 12:28-29 HSV)

Daar heb ik geen ander ezelsbruggetje voor nodig dan:
LEES JE BIJBEL, BID ELKE DAG.

Één reactie

  1. Herman Schimmel schreef:

    wow, dat is nog eens een goed begin. Ik heb niet een werkweek voor me, maar de zondag en deze blog in de rug. Dus; wind mee ! Ik moet de weg door mijn leven niet maken, dat heeft ABBA al voor me gedaan !

    Trouwens, een specialist heeft het recht om zijn oordeel te hebben binnen zijn vakgebied….. Jezus is DE SPECIALIST op alle gebieden en Hij oordeelt scherp, maar heel liefdevol. HIJ haat zonde, maar heeft de zondaar lief.

    Dank je wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *