“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Onder constructie

Onder constructie

In de kerstvakantie mochten Herman en ik naar Ethiopië afreizen, een bijzondere tijd waarin we Gods onvoorwaardelijke liefde mochten uitdelen. Mocht je er wat meer over willen lezen dan kun je dat via deze link doen. https://www.polarsteps.com/ArendaRusschen/6174466-back-to-ethiopian?s=DC6F6981-A0FC-4391-87A8-72193B127701
In Ethiopië zagen we veel gebouwen in (houten zelfgemaakte) steigers staan, onafgebouwd zonder enige beweging, stilstaand, een soort van permanent onder constructie.
Gelukkig hebben we vlak bij het weeshuis waar wij verbleven een gebouw zien veranderen en opbouwen, in de tijd dat we er waren werd er zelfs gemetseld!

Onlangs mocht ik met Herman’s jongste dochter meedoen met de wandelmarathon van Egmond. We hadden een hotelletje geboekt en bij het ontbijt viel mijn oog op een gebouw in de steigers met een aannemersbord voorzien van de initialen A.R. Ik zei tegen haar “he, kijk! aannemersbedrijf Arenda Russchen. Het is net alsof het symbool staat voor mijn leven. Voortdurend onder constructie”. Waarop ze zei, haha dat zijn ook mijn initialen hoor, waarop ze bemoedigend aangaf dat ik het voor mijzelf niet in een negatief daglicht moest zetten.

In bijbels opzicht denk ik dat het mooi is om te bedenken dat God onze opdrachtgever is en ons lichaam, een tempel van de Heilige Geest, onder constructie mag zijn. Onderweg naar de terugkomst van Jezus, maar niet te vergeten, dat we nu al in Jezus, door Zijn Vader volmaakt en heilig gezien worden.

Laten we de bijbel er eens bij pakken.

God geeft ons aan elkaar om feedback te geven.

“IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.”
(Spreuken 27:17, HSV)

God wil ons kneden en vormen.

“Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker:
wij zijn allen het werk van Uw handen.”
(Jesaja 64:8, HSV)

Jezus windt er geen doekjes om, het zijn heftige en confronterende teksten.

“Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.”
(Mattheüs 5:28-30, HSV)

“Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur {het helse vuur -Letterlijk: de hel van het vuur.} geworpen te worden.”
(Mattheüs 18:8-9, HSV)

Door te snoeien wordt een plant, struik of boom gestimuleerd om nieuwe scheuten aan te maken.
Zo geldt dat ook voor ons.

“{De ware Wijnstok en de ranken} Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.”
(Johannes 15:1-7, HSV)

Het is God die ons laat groeien, en ik geloof dat Hij in jou en mij een goed werk begonnen is, dat zal voltooien op de dag van Jezus Christus (Filippenzen 1:6)

“Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú. {Christus het enige fundament} Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.”
(1Corinthiërs 3:6-11, HSV)

En dan is zelfs een gebouw in de steigers een prachtig aanblik om te zien!

2 reacties

 1. Herman schreef:

  Deze tekst kwam ik mij op. Wat hier staat, kan alleen maar wanneer Abba steeds aan het werk in aan jou. Dus steeds onder constructie.

  De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon;
  geplant in het huis des HEREN groeien zij in de voorhoven van onze God;
  zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn;
  om te verkondigen, dat de HERE waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is. Psalm 92:13-16

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *