“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Jezus, het Lam van God en de Leeuw van Juda.

Jezus, het Lam van God en de Leeuw van Juda.

Wanneer ik naar mijn werk fiets kom ik langs een leeuw, geen echte maar een stenen beeld.
Het symboliseert zoals ik lees in de informatie kracht en macht uit (verrassend?).
Mij doet het denken aan de Leeuw van Juda, zoals Jezus genoemd wordt in de bijbel.
Tevens doet het mij denken aan de tekst in Openbaring,

“En ik zag in de rechter hand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, vanbinnen en vanbuiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechter hand van Hem Die op de troon zat. En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.”
(Openbaring 5:1-9, HSV)

Het Lam, dat is ook de HEERE Jezus Christus. Voor onze zonden kon niet anders betaald worden dan door de dood van het Lam van God, op Golgotha.

“De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!”
(Johannes 1:29, HSV)

En Hij is opgestaan en leeft! Zijn Heilige Geest is op ons, in ons en om ons heen, tot de dag dat Hij terugkomt op de wolken en wij Hem ontmoeten in de lucht. Ik hou zo van de lucht, geniet ervan wanneer ik buiten ben om naar de wolken te kijken en kan er Gods grootheid in zien. Als Herman en ik zo de HEERE wil in de kerstvakantie naar Ethiopië gaan, zal ik mij ook verwonderen in het vliegtuig als we in het wolkendek vliegen. Zo groot zo machtig is Hij en zo klein zijn wij, en toch is Hij het die aan ons denkt en naar ons omziet.

“En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.”
(Mattheüs 24:30, HSV)

“Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.”
(Openbaring 1:7, HSV)

We weten niet wanneer de tijd zal komen dat de wederkomst plaatsvindt, zelfs Jezus weet dat niet.
Ik weet alleen wel dat ik waakzaam en nuchter wil blijven, en dat onze Vader in de hemel alles in Zijn hand heeft.

“{Aansporing tot waakzaamheid} Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.”
(Mattheüs 24:36, HSV)

Als we de nieuwsberichten lezen, denken we, ‘het slechtste komt nog’.
Als we de bijbel lezen zeggen we, ‘het beste komt nog’!

Heb jij dat ook al ontdekt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *