“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Aanbid jij de Schepper of de schepping?

Aanbid jij de Schepper of de schepping?

Wanneer je de bijbel vanaf Genesis leest dan zul je ontdekken dat God de aarde schiep met de mens als kroon op Zijn Schepping. God schiep, Hij zei… en het was er, en het was zeer goed. Als ik lees hoe de aarde met al wat daarop leeft is ontstaan en mij er een voorstelling van maak, gaat dit mijn voorstellingsvermogen te boven. Prachtig.

Zo heb ik op mijn whats-app ‘onderwerp’ tekst al sinds dat ik whats-app heb staan  “Jehova Jireh”
God zal voorzien. ‘If God is able to do more than we can, pray of imagine..why don’t we pray for mor imagination?’
Wat betekent: De Heer zal voorzien. Als God meer kan doen dan we kunnen bidden of voorstellen..waarom bidden we dan niet om meer voorstellingsvermogen?

Juist om onze relatie met Hem te versterken en onze dank, lof en eer toe te wijden aan God die ons wil overladen met Zijn liefde.

God zegende Adam en Eva,

“En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.”
(Genesis 1:28-29, HSV)

Wat kan ik toch genieten van natuur en alles wat daar bloeit, leeft en ontwikkelt. Ik zie er de grootheid van onze Schepper in terug en merk dat ik Hem daarin ontmoeten mag.
Het doet me denken aan de vierentwintig ouderlingen die in Openbaring 4 zich neerknielen voor Hem Die op de troon zat.

“wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.”
(Openbaring 4:10-11, HSV)

Helaas zijn er velen die niet de Schepper aanbidden, maar het geschapene. Hier is de Romeinen brief wel heel duidelijk in.

“Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.”
(Romeinen 1:25, HSV)

Als we onze blik naar boven zouden richten, naar de Schepper van dit alles, zouden we zien dat de enige waarde en betekenis in al deze dingen is, dat ze gebruikt kunnen worden tot Gods heerlijkheid!

Op 12-14 mei mochten Herman & ik naar een stilte weekend in de omgeving Steenwijk, op een prachtig plekje nabij de bossen waar we meerdere stilte wandelingen hebben gemaakt en door middel van Gods woord te memoreren op weg gingen in de natuur.
Deze zomer mochten we met mijn ouders op RCN camping het grote bos in Doorn verblijven.
Recreëren in Christus Natuur was mijn afkorting hiertoe. Wat hebben we daar ook genoten van de eekhoorntjes die speels met hun staartje de boom in roetsjen, het bomenmuseum, de bloemen, insecten beestjes en de gewassen in de historische theetuin van Bartimeus, de heide in de Kaapse bossen en de koeien met de plattelands perikelen eromheen bij de kaasboerderij de Ossenwaard.

Mijn moeder eindigde deze vakantie door een verzoeknummer door te geven om te lezen.

Psalm 8.

“Voor de leider van het koor. Op de manier van de ‘gittit.’ Een lied van David. 
(8:2) Heer, onze Heer, de hele aarde laat zien hoe geweldig U bent! 
Aan de sterrenhemel is te zien hoe geweldig U bent. 
(8:3) Kleine kinderen en baby’s weten hoe ze U moeten prijzen. 
Zo legt U uw vijanden het zwijgen op, U snoert hun daarmee de mond. 
(8:4) Als ik zie hoe mooi de sterrenhemel is, 
als ik kijk hoe prachtig U de maan en de sterren heeft gemaakt, 
(8:5) dan vraag ik mij af: “Hoe kan het dat U aan de mens denkt? 
Hoe kan het dat U Zich met hem bezighoudt?” 
(8:6) U heeft hem een iets lagere plaats gegeven dan de engelen. 
Maar U heeft hem ook grote eer en macht gegeven. 
(8:7) Hij mag van U heersen over alles wat U heeft gemaakt. 
U laat hem over alles heersen: 
(8:8) de schapen en koeien, de wilde dieren, 
(8:9) de vogels in de lucht, de vissen in de zee 
en alle andere dieren die daar leven. 
(8:10) Heer, onze Heer, de hele aarde laat zien hoe geweldig U bent! ”
(Psalmen 8:1-9, Basis-Bijbel)

Aanbid jij de Schepper of de schepping? En hoe vul jij je leven dan in?

Welke bewuste keuzes maak je of wat laat je juist bewust aan je voorbij gaan? 

Één reactie

 1. Herman Schimmel schreef:

  Je zult begrijpen, dat ik met ontroering de blog heb gelezen.
  Geniaal de afkorting NCR – Recreëren in Christus Natuur-

  Zelf heb ik gedacht: Rusten in christus naam…………..
  top
  Het lied past er ook heel goed bij,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *