“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Nijmeegse Vierdaagse 2022

Nijmeegse Vierdaagse 2022

Heerlijk ontspannen vanuit de hangmat twee dagen na de Nijmeegse Vierdaagse (o nee, dit jaar drie daagse, wegens de hitte is de eerste dag afgelast) al mijmerend over de (wandel) sport en wat God hier van vindt besluit ik wat op te schrijven over mijn zoektocht hierin.

Paulus vergelijkt christenen met hardlopers in een brief aan gelovigen in Korinthe, een stad waar grote sportwedstrijden werden georganiseerd. Deze boodschap draagt Paulus uit;
“De eindstreep halen vraagt training, zelfkennis, toewijding, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen. Je moet er veel voor doen. Maar de uiteindelijke prijs is dan ook geen gewone prijs: het is een nieuw leven.”

“Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.”
(1Corinthiërs 9:24-27, HSV)

Bij wie hoor ik? Ga ik voor de vergankelijke krans (het Vierdaagse kruisje en de roem op de Sint-Anna straat) of ga ik voor de onvergankelijke krans die mij te wachten staat als Jezus terug komt? Ontvang dan een nieuwe naam en mag voor eeuwig in Zijn nabijheid zijn.

En dan wetend dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest.

“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.”
(1Corinthiërs 6:19-20, HSV)


Is het nodig om zo extreem om te gaan met mijn lichaam? 10 km wandelen is toch ook goed genoeg? Ze zeggen immers dat elke dag een half uur bewegen afdoende is? En als ik het nu op een verantwoorde manier doe?
Mijn gedachten gaan van links naar rechts.

Door Gods genade is de mens die hij is.
We zijn naar Zijn evenbeeld geschapen, maar zijn God niet!
De mens moet zich behoeden voor trots die ontstaat als hij vergeet dat hij zijn bestaan en zijn positie aan de HERE heeft te danken.
En niet aan welke (sport) prestatie dan ook.
De bijbel zegt mij dat een gelovige waardering mag hebben voor zichzelf en dat deze waardering zich ook uitstrekt naar zelfrespect voor het lichaam. Het voorbehoud is wel dat zelfrespect altijd gefundeerd moet zijn in de relatie tot de HERE en nooit mag leiden tot zelfverheffing buiten Hem.
De Bijbel is ook duidelijk over het feit dat verandering van de persoonlijkheid van een mens mogelijk is door de HERE lief te hebben met heel het hart, ziel en verstand. Als iemand met alles wat in hem is de HERE liefheeft, zal hij of zij steeds meer naar Zijn beeld worden veranderd.

Vandaag de dag wordt gekenmerkt door mensen die worstelen met hun zelfbeeld. Sommigen lijden aan zelfoverschatting en anderen hebben juist een laag zelfbeeld.
Ik herken er, helaas maar waar, nog steeds een persoonlijke zoektocht in.
En hoe zit dat bij jou?

In bepaalde gevallen treft men zowel een hoge als een lage waardering van de eigen persoon aan. Veelal wordt de voorstelling die iemand van zichzelf heeft, bepaald door de waardering of afkeuring van de omgeving. Soms meent iemand tot een beter zelfbeeld te komen door te zoeken naar zichzelf of de meest authentieke kern in zichzelf.
Ik zal niet ontkennen dat ik bij sport evenementen mijzelf goed kan tegen komen, en als ik dit overwin, me toch best krachtig voel.
De Bijbel wijst echter een andere weg.
Helaas is de mens ook in staat tot uitermate vernietigend gedrag, doorgaan ten koste van…
De Enige die een mens een juist beeld van zichzelf kan geven is de HERE.

“(8:4) Als ik zie hoe mooi de sterrenhemel is,
als ik kijk hoe prachtig U de maan en de sterren heeft gemaakt,
(8:5) dan vraag ik mij af: “Hoe kan het
dat U aan de mens denkt?
Hoe kan het dat U Zich met hem bezighoudt?”
(8:6) U heeft hem een iets lagere plaats gegeven dan de engelen.
Maar U heeft hem ook grote eer en macht gegeven. ”
(Psalmen 8:3-5, BasisBijbel)


Als je deze teksten op je in laat werken en dan dat die grote God al die 42.000 mensen bij De Vierdaagse lief heeft en Zich met hen bezig houdt…
Rest mij niets anders dan met dit bewustzijn in mijn hart en gedachten, de stappen te zetten die zo de HEERE wil op mijn pad komen.
En ja, dan ben ik er volgend jaar, als het aan mij ligt, graag weer bij in Nijmegen.
Niet tot eer van mensen, maar tot Hem die mij in deze tijd op deze wereld heeft gezet, maar niet van deze wereld heeft gemaakt, maar als Zijn geliefde kind. 

Daar wil ik graag van getuigen.

Getuig je mee? 

Één reactie

  1. Herman Schimmel schreef:

    Mooi weergegeven.
    Ik krijg de indruk, dat het gaat om het behalen van de prijs en dat hij daar alles voorover heeft.

    Gelukkig mogen we ook juist nu, op weg naar die Prijs. Genieten, van de weg en wat we tijdens die weg nog mogen krijgen en genieten.

    Warme groet van mij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *