“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Psalmen 2go

Psalmen 2go

Het is niet de eerste keer dat ik schrijf over wandelen, Gods schepping en Zijn almacht die we (ook) mogen ontdekken in de natuur en al wat leeft.

Al even heb ik het in huis, het boekje Psalmen 2go Wandelen Met De Schepper – geschreven door Marian Van Der Zwaag. Wat ze schrijft op de cover van haar boek:

Neem de tijd om God te ontmoeten in de psalmen. Geniet van Zijn schepping en kom op adem.
Met dit boek ga je vijftien keer op weg met een psalm. Aan de hand van korte vragen en creatieve schrijfopdrachten ga je stap voor stap van hoofd naar hart naar handen. Kies zelf een mooie wandelroute en denk na over de Bijbeltekst en de vragen, samen of alleen.

Ik ben er mee begonnen om wandelingen of hardlooptraining(en) te doen naar aanleiding van een opdracht uit dit boekje.
Herman en ik lezen momenteel in de psalmen en luisteren bij Trans World Radio de bijbel door, uitleg en verdieping over het gelezen Bijbelgedeelte, nu vanuit de psalmen. Het is dus niet verwonderlijk dat me dit bezig houdt.

In de Psalmen wordt Christus ook al Messiaans gezongen, vooral in Psalm 22 en 69.
Deze Psalmen zijn in Christus vervuld.

“ (17) Want honden hebben mij omsingeld, 
een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven; 
zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord.  (18) Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; 
en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij.  (19) Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad.  (20) Maar U, HEERE, blijf niet ver weg; mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp.”
(Psalmen 22:16-19, HSV)

“ (22) Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken.”
(Psalmen 69:21, HSV)

Zo ontdekte ik de aanwezigheid van Jezus in het oude testament.
Daarnaast ben ik zo onder de indruk geraakt van de gevoelens en emoties die bezongen worden in de psalmen.
Ik zal een aantal voorbeelden geven, hoewel er nog veel meer emoties en gevoelens beschreven worden in de psalmen en de rest van de bijbel.

Vreugde 

“ (12) Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen, laat hen voor eeuwig juichen 
omdat U hen beschut; laat in U van vreugde opspringen wie Uw Naam liefhebben.”
(Psalmen 5:11, HSV)

“De werken van de HEERE zijn groot, gimel zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. daleth”
(Psalmen 111:2, HSV)

“Halleluja! Welzalig de man die de HEERE vreest, aleph 
die grote vreugde vindt in Zijn geboden. beth”
(Psalmen 112:1, HSV)

“Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.”
(Psalmen 118:24, HSV)

Boosheid 

(3) Waarom beroemt u zich op het kwaad, geweldenaar? Gods goedertierenheid duurt toch de hele dag!”
(Psalmen 52:1, HSV)

Angst

(2) Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, 
bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?”
(Psalmen 22:1, HSV)

“HEERE, waarom blijft U van verre staan? 
 Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?”
(Psalmen 10:1, HSV)

Verdriet 

“ (12) Wat buigt u zich neer, mijn ziel, 
en wat bent u onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; 
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.”
(Psalmen 42:11, HSV)

“ (9) Ú hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. 
Staan zij niet in Uw register?”
(Psalmen 56:8, HSV)

Ontzag 

“Vorsten hebben mij zonder reden vervolgd, maar voor Uw woord heeft mijn hart diep ontzag gehad.”
(Psalmen 119:161, HSV)

Verwondering 

“Dit is door de HEERE geschied, het is wonderlijk in onze ogen.”
(Psalmen 118:23, HSV)

“U sluit mij in van achter en van voren, 
U legt Uw hand op mij. Dit kennen-het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.”
(Psalmen 139:5-6, HSV)

“Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, 
mijn ziel weet dat zeer goed.”
(Psalmen 139:14, HSV)

Ga jij ook op weg met de psalmen? Natuurlijk niet alleen psalmen2go, maar heel Gods woord mag je meenemen in je handel en wandel.

Ik neem je ter afsluiting graag nog mee naar een prachtige opname waar psalm 130 wordt gezongen, de emoties zijn voelbaar, prachtig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *