“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Hartsgesteldheid

Hartsgesteldheid

plattegrond Emmeloord

2 Kronieken 16:9a HSV
Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.

Vol liefde en dankbaarheid bekijk ik de voorbereidingen die mijn man treft om de jeugd van de kerk attenties te brengen nu we nog even in de lockdown zitten.(2-01-2021)

Herman is met punaises op de kaart van omgeving NOP een route aan het uitstippelen om de tijd en energie van ons en de auto 😉 zo effectief mogelijk in te zetten.

In mijn gedachten bid ik tot God.
Zegen de jeugd HEERE God. En de Bijbeltekst bovenaan deze blog was Gods antwoord op mijn gebed.
Halleluja! Wat een mooie bevestiging van Uw aanwezigheid ver weg of dichtbij, U bent overal!

Ik besluit zondag extra tijd te besteden aan dit antwoord van God voor Bijbelstudie.
Dat brengt me naar de volgende tekst.

1Petrus 3:12 / HSV
12 Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.

Maar het brengt me ook naar deel b van 2 Kronieken 16:9.

2 Kronieken 16:9b HSV
U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn.’

Ik wil hier meer van weten.
Koning Asa vraagt in dit bijbelgedeelte hulp van de koning van Syrië. Maar geen hulp aan de HEERE God. (Vers 7 en 8)
Verderop (vers 11) verwijst naar het boek van de koningen. (1koningen 15:9-23)
Daar lees ik meer over Asa zijn leven.

1Koningen 15:11 / BasisBijbel
11 Asa leefde zoals de Heer het wil, net zoals zijn voorvader David.

1Koningen 15:14 / BasisBijbel
14 Maar de altaren op de heuvels haalde hij niet weg. Toch diende Asa zijn leven lang met zijn hele hart de Heer.

Zijn leven lang.. Maar hoe eindigt het leven van koning Asa?
In de strijd maakt hij keuzes die niet gericht zijn op God.
Hij wordt ziek aan zijn voeten en hij zocht in zijn ziekte niet de HEERE, maar bij de geneesheren.
Dat is voor mij verwarrend, omdat ik in vers 14 uit 1 koningen 15 las dat hij zijn hele leven met zijn hele hart de Heer diende.

Herken je dat ook, wanneer je bepaalde tegenstellingen ontdekt in de bijbel dat dit je aandacht trekt?
Voor mij zit in de verwarring bij dit voorbeeld één belangrijk antwoord die vandaag de dag zo actueel is.
Wat er ook gebeurt, in strijd of ziekte blijf op God vertrouwen en niet op aardse zaken.
Zet God boven welke arts of medische deskundige dan ook.
Verwacht het heil niet in een vaccinatie, maar van God.
Of je de vaccinatie nu wel of niet neemt, ik geloof oprecht dat God ons keuzes, beweegredenen en vooral ons hart kent.
En Hij wil hem helemaal. Volledig gericht op Hem.
Dat is een levensles wat voor mij met vallen en opstaan gaat.
Waarin ik niet anders kan dan elke keer weer loslaten in de handen van de levende God.
Want als ik dat niet doe dan ben ik pas echt ten dode opgeschreven.

Luister je mee?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *