“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Vruchten

Vruchten

Maandagavond is het voor Herman en mij bijna vaste prik om DBS (Discipel Bible Study) te houden met een echtpaar uit Emmeloord.
We beginnen met punten van dankbaarheid, om daarna eerst terug te kijken naar wat we hebben gedaan met het vorige stuk uit de bijbel, lezen dan een nieuw stuk om dat te overdenken middels een aantal punten die we doorlopen. Zo mooi om gezamenlijk in Gods woord te ontdekken over wat Hij tegen ons te zeggen heeft.
Op de terugweg kwamen we een hoogwerker tegen wat mijn aandacht trok.
Natuurlijk een vet gaaf werktuig, maar zo mannelijk ben ik niet ingesteld ;-). Er stond een tekst op die me intrigeerde. We zijn ervoor teruggereden om het vast te leggen.

“Als je ergens de vruchten van wil plukken, moet je er wel bij kunnen”.

Het deed me denken aan Gods woord. Er wordt in de bijbel zoveel geschreven over vruchten.
Vrucht dragen, vruchten van de Geest, vrucht van gerechtigheid, vruchtbaarheid.
In de bijbel staat dat vruchtbaarheid en gehoorzaamheid direct in relatie staan tot elkaar.
Om te beginnen konden Adam & Eva bij alle vruchten van de Hof van Eden, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof stond moesten ze afblijven.

Genesis 3:1-3  / HSV
1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten,3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.

Dit brengt me naar de woorden die Jezus zegt in Mattheüs 7.

Mattheüs 7:17-21  / HSV
17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Best confronterend, met name vers 21 en de verzen die erna komen. Het is zo belangrijk dat we de Heere dienen met vreze en de juiste weg gaan! Ja die poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, maar de weg is te vinden! En we kunnen erbij:

Jesaja 48:17  / HSV
17 Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, 
de Heilige van Israël: 
Ik ben de HEERE, uw God, 
Die u leert wat nuttig is, 
Die u leidt op de weg die u gaan moet.

Terug naar de tekst op de hoogwerker.

“Als je ergens de vruchten van wil plukken, moet je er wel bij kunnen”.

Jakobus 3:17-18  / HSV
17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.18 En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

Daar wil je toch bij kunnen?! En je hebt er echt geen hoogwerker voor nodig hoor.
Al zou ik er één hebben, ik zou  überhaupt niet in staat zijn zo’n ding te besturen.
We mogen ervoor bidden en God vragen om een vruchtbaar leven in de naam van Zijn enig geboren Zoon, Jezus Christus.

Filippenzen 1:9-11  / HSV
9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid,10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus,11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.

Natuurlijk kunnen die wonderlijke vruchten die de Geest ons geeft niet ontbreken.
Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

Galaten 5:22-6:2  / HSV
22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.23 Daartegen richt de wet zich niet.24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.26 Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.1 Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.2 Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

Wereldse ouderdom zorgt ervoor dat bepaalde dingen niet meer kunnen of mogen. Er komt een dag dat ook de meest ervaren hoogwerker zal moeten stoppen met rijden en rijken in de hoogte, en met pensioen zal gaan, maar

Psalmen 92:13-15  / HSV
13  (14) Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, 
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.14  (15) In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, 
zij zullen fris en groen zijn,15  (16) om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; 
Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.
Vruchten van gerechtigheid, tot de dag van Christus!

Filippenzen 1:9-11  / HSV
9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid,10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus,11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.

Één reactie

  1. Herman Schimmel schreef:

    ik geniet (en niet met mate) van je blog. Altijd weer stof tot nadenken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *