“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Connection – verbinding.

Connection – verbinding.

Een beetje met gemende gevoelens, moe van de week en twijfels over hoe de avond zou gaan verlopen vertrek ik naar de carpoolplaats Urk A6.
Daar aangekomen parkeer ik de auto en zie ik tegelijkertijd een leeg busje van Connexxion de carpoolplek oprijden. De chauffeur bekijkt mij nauwlettend. Even denk ik, zou hij kijken of ik wel juist inparkeer?
Hij blijft kijken. Vervolgens stapt hij uit en loopt hij naar mij toe, “Wat een prachtige tekst staat er op de auto”.
Mijn reactie “ja hé! Dat is toch wel iets wat iedereen zal moeten weten”.
Waarop de man reageerde met tranen in zijn ogen. “Wat denk jij? Het zal niet meer lang duren denk ik, voordat Jezus terugkomt. De meningen zijn er over verdeeld, of we de verdrukking nog mee zullen maken, of dat we daarvoor al opgenomen worden. En alles wat er nu gebeurd kunnen we lezen in de bijbel. Er wordt niet veel over gepraat, maar alles wat er nu gebeurd heeft wel ingang om te vertellen waar wij onze hoop vandaan halen. Het is in elk geval belangrijk dat we nu nog zo veel mogelijk vertellen aan mensen wat Jezus liefde inhoud”.
Ik “zeker, en dan is één van de manieren om dit op de auto te zetten. Hoewel er wisselend op gereageerd wordt hoor. Ik herinner mij nog wel een mooi gesprek met twee mensen over de tekst op de andere kant van de auto”.
Onderwijl liepen we zonder er over gecommuniceerd te hebben naar de andere kant van de auto.

-Het was op het moment dat mijn echtgenoot en ik bouwmaterialen ophaalden  waarop ik in het magazijn werd aangesproken door een echtpaar in de auto dat naast de onze kwam stilstaan.

Ze hadden de volgende tekst gelezen:
Johannes 15:9  / HSV
Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.

En vroegen zich af waarom het er in de verleden tijd staat. Ze vonden de tekst wel mooi, maar begrepen niet wat er nu bedoelt werd over de liefde. Is die er nu niet meer dan?
Ik reageerde toen dat die liefde er zeker nog wel is! En noemde daarop volgend dat deze tekst in de bijbel staat.
Het echtpaar reageerde dat ze dit niet wisten en herhaalden dat ze zich afvroegen waarom het er in de verleden tijd staat. Ik heb toen een mooi gesprek mogen voeren over wanneer Jezus dit zei; Hij zei het tegen zijn discipelen voordat Hij zou gaan sterven voor al onze zonden. Jezus is na Zijn sterven opgestaan en heeft zich 40 dagen nog laten zien , om vervolgens naar Zijn Vader te gaan tot de dag van Zijn Wederkomst die nog komen gaat, waarop elke knie zich zal buigen.
Jezus heeft bij Zijn hemelvaart ons een trooster beloofd. De Heilige Geest. We ontvangen die als we Jezus aannemen in ons hart. En dan is die liefde vandaag de dag écht nog zichtbaar!
Deze mensen bedankten mij en reden verder-

De man van Connexxion zocht verbinding in Jezus naam.
Wat een mooie betekenis ook van hun bedrijfsnaam.

Meindert en Maarten kwamen aanrijden, en Maarten stapte uit om mij welkom te heetten in hun auto. Ik bedankte de man van Connexxion en vroeg hem of hij nog lang moest werken.
Nog één rit was zijn antwoord. Ik wenste hem een fijne avond en stapte in de auto om de rit met mijn Hart voor Bant maatjes te vervolgen naar Harderwijk.

Even dacht ik, dit is zo iemand die zou passen binnen ons pionierswerk. www.hartvoorbant.nl
Verbinding leggen en gesprekken met inhoud aan durven gaan.
En tegelijk bid ik in mijzelf, HEERE zegen hem. Deze man doet mooi werk en komt in aanraking met veel verschillende mensen. Geef hem vrijmoedigheid om te getuigen van wie U bent.
Mij heeft hij in elk geval geraakt en aan het denken gezet. Hoe kan ik vandaag nog zo veel mogelijk mensen vertellen van de liefde van Jezus?
Lieve Vader in de hemel, help mij vrijmoedig te zijn en het gesprek niet uit de weg te gaan.   

1Johannes 4:9-19  / HSV
9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.14 En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld.15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *