“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Jezus is de Goede Herder

Jezus is de Goede Herder

Na een prachtig weekend in België (om de trouwdag van mijn ouders te vieren) rijden Herman en ik over Maastricht om daar nog even te wandelen alvorens we verder naar huis rijden.
Toen we nog maar net aan het wandelen waren kwamen we een schaapskudde tegen, met een schaapherder en twee honden. Ze mochten door een smal pad en aten van weerskanten gretig hun buikjes rond. Een geweldig gezicht. Het deed mij meteen denken aan het beeld wat we in zowel het oude als het nieuwe testament kunnen lezen, dat God wordt omschreven als een herder, die vol liefde zorgt voor de mensen die bij Hem horen. Jezus Christus noemde Zichzelf de ‘Goede Herder’ die Zijn leven geeft voor de schapen.

In psalm 23, voor velen bekend en zeer geliefd, zingt David die toen een gewone herdersjongen was, over Gods liefde en zorg voor hem, zelfs als hij door donkere, moeilijke tijden gaat. David zorgde dag en nacht voor de schapen en wist dus heel goed wat hij beschreef in zijn lied.

De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb.
Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt naar groen gras en fris water.
Bij de Heer ben ik veilig, hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is hij.
Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, ook al is het donker om mij heen. 
Want u bent bij mij, Heer. U beschermt me, u geeft mij moed.
U nodigt mij uit in uw tempel. U zorgt goed voor mij. U geeft me te eten en te drinken, meer dan genoeg. 
En al mijn vijanden kunnen dat zien. U geeft me geluk en liefde, altijd en overal. Ik zal bij u zijn in uw tempel, mijn hele leven lang.
(Psalm 23, Bijbel in gewone taal)

In Lucas lezen we de gelijkenis waarin Jezus vertelt hoeveel blijdschap er in de hemel is wanneer er één zondaar zich bekeerd. Hierbij gebruikt Jezus het beeld van een schaapskudde. Deze schaapskudde die we in Maastricht mochten aanschouwen had ook een paar rebelse schapen, ze renden net even wat verder het pad af om daar nog wat lekkers te scoren. Gelukkig vonden ze hun weg weer gauw terug op het pad dat de herder hen wees.

“Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.”
(Lukas 15:4-7, HSV)

Dan spreekt Jezus nog over Hemzelf die de Goede Herder is. Hij kent Zijn schapen, en Hij heeft Zijn leven voor hen gegeven.

“Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen.”
(Johannes 10:14-17, HSV)

Mag Jezus ook jouw Goede Herder zijn?

2 reacties

  1. Jannie schreef:

    Dankjewel voor de warme mooie bemoediging.

  2. Herman schreef:

    Bij zo’n Herder wil ik maar wat graag een schaap zijn. Heb lang mijn eigen herder gespeeld. Dat is niet te doen. En toen ik de grootheid en onmetelijke macht liet doordringen, zag ik hoe dom en kansloos het is, om zelf herder te willen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *