“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Joh.14:6
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” 1Cor.3:11

Bijbel-blogs

GPS Gods perfecte spoor!

Hoe zit dat bij jullie? Ken je elke weg die je gaat op je duimpje? En als dat niet zo is, gebruik je dan een navigatie systeem of nog een Old school wegenkaart?Ik ben echt a topografisch ingesteld. Daar is menig bekende van mij getuige van (geweest) 😉 Toen ik een paar jaar terug naar…
Lees meer

De Oven.

Afgelopen week werd ik door mijn man gewezen op een overdenking die David de Vos gaf op grootnieuws radio.Hij sprak over de brandende oven waar de drie vrienden van Daniël in werden gegooid. Ze weigerden te knielen voor het gouden beeld dat Nebukadnezar had opgericht. Daniël 3:5, 6 en vers 12 t/m 30. Lees het…
Lees meer

“Halleluja!”

“Halleluja!Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk.Hem past een lofzang! De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen.Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam. Onze HEERE is groot en…
Lees meer

Gods kracht in mij.

Hoe zit dat bij jou? Wat is het sieraad van jou lichaam waar je blij, dankbaar en tevreden mee bent? Wat je kracht en zekerheid geeft om voor de dag te kunnen komen? Ik maakte in mijn leven een verandering door, waarbij ik ervaren mocht dat make-up mij niet mooier maakte. Ik ging leven vanuit…
Lees meer

Op de schouders van ouders.

Door het lezen van dit boek wordt u geholpen u bewust te worden van de invloeden die bepalend zijn geweest voor uw gedrag en uw gevoelens.De gezinnen van herkomst en de familie in vorige generaties hebben hun sporen nagelaten in ieder mensenleven.Deze matrix vormt de basis voor de toekomst van nieuwe generaties.Beïnvloeding van de matrix…
Lees meer

Je tijd verstandig indelen.

Heb je ook wel eens het gevoel dat er gewoon niet genoeg uren in een dag zijn om alles af te ronden dat gedaan moet worden? En wat heeft dan prioriteit en wat kan blijven liggen? Of heb je het gevoel dat er zoveel te doen is, maar er niets uit je handen komt? Heb…
Lees meer

Inpluggen bij Jezus.

Afgelopen week mocht ik aanwezig zijn bij een slotavond van de Bijbelschool waar de dochter van mijn man een jaar lang heeft mogen ontdekken, groeien en bloeien in de naam van Jezus. De docenten kregen een trui van de leerlingen met een uitspraak die deze persoon typeerde of vaak deed. Een uitspraak (en de docent)…
Lees meer